#tema

Temauge om tolerance for de 3-6 årige

Med en række aktiviteter sætter vi med temaugen fokus på de gode forskelle, og vigtigheden i, at alle kan være sig selv.

Temauge om tolerance for de 0-3 årige

Arbejd med tolerance og forskellighed i en uge med Fri for Mobberi.

Temauge om tolerance for de 6-9 årige

Arbejd blandt andet med den nyeste single fra HipSomHap og sæt fokus på de gode forskelle, og vigtigheden i, at alle kan være sig selv.

Fællesskaber opstår ikke (altid) af sig selv

Hvordan skaber du fællesskaber? Læs i denne klumme om, hvordan du kan bruge leg som en fællesskabende træningsbane for børn.

Tryghed mellem de voksne giver tryghed mellem børnene

Læs i denne klumme, hvordan Fri for Mobberis fire kerneværdier kan bidrage til en tryg kultur i personalegruppen.

Mobning er som livets stoledans

De mekanismer, der er på spil i stoledansen, ligner meget de mekanismer, der er på spil i en børnegruppe, hvor børnene bliver utrygge ved, om de har en plads i fællesskabet. I både stoledansen og i en børnegruppe sker det, at børn kommer til at skubbe andre ud, for at de selv kan sikre sig en plads.

Det nye mobbesyn

Selvom mobning ikke forekommer blandt 0-3 årige, kan det alligevel være en god idé at få indblik i mobningens mekanismer. De mekanismer, der er på spil i en stoledans, ligner meget de mekanismer, der er på spil i en børnegruppe, hvor børnene bliver utrygge ved, om de har en plads i fællesskabet. I både stoledansen og i en børnegruppe sker det, at børn kommer til at skubbe andre ud, for at de selv kan sikre sig en plads.

Digital dannelse med Bamseven

Er I en af de børnehaver, der har valgt at arbejde pædagogisk med digitale medier, så giver Fri for Mobberi i denne klumme nogle bud på, hvordan I kan bruge Fri for Mobberi til at arbejde med den digitale dannelse.

Den vigtige relation mellem barn og voksen

Læs om, hvordan du gennem din omsorg og din relation med børnene skaber grundlaget for børnenes social udvikling. Du får også viden og inspiration til at styrke din relation til det enkelte barn i denne klumme.

Tænker du trivsel ind i din undervisning?

Trivsel – og arbejdet med at styrke den – er et vigtigt udgangspunkt for et trygt fællesskab i den faglige undervisning. Her i klummen får du inspiration til at tænke trivselsarbejdet ind i undervisningen med tre spritnye Fri for Mobberi-aktiviteter til matematikundervisningen og et forløb til dansk.
Pædagog krammer BamsevenFri for Mobberi

Sådan kan I arbejde med omsorg blandt de yngste

Når I sætter fokus på børnenes omsorg over for hinanden fx i hverdagens rutiner, kan I understøtte og styrke deres indbyrdes relationer og institutionens omsorgskultur.

Plads til alle i legen

Fri leg er vigtig for børns sociale udvikling, men ikke alle har lige god adgang til den. Læs mere om, hvordan du som voksen kan hjælpe alle ind i legen.
Fri for Mobberi forløb - overgangFri for Mobberi

Fra børnehave til skole – inspiration til den vigtige overgang

Åbn jeres døre for de lokale børnehaver, og brug Fri for Mobberi i arbejdet med at skabe en tryg overgang fra børnehave til skole.

Når der ikke er plads i venskabet

Børns venskaber er vigtige for deres trivsel og udvikling af sociale kompetencer. Læs Fri for Mobberis tema om børns venskaber.

Dine relationer til børnene er som et spejl

Du behøver ikke at have lige gode relationer til alle børn, men det er vigtigt, at alle børn har en tryg og stærk relation til mindst én af de voksne, de møder hver dag. Læs med og bliv klogere på, hvorfor du og dine kolleger skal styrke jeres relationer til børnene, og hvordan I kan gribe det an.
Børn og Bamseven i skovenFri for Mobberi

Styrk børnefællesskabet – udendørs!

Hent gode råd og inspiration til, hvordan I kommer godt i gang med fællesskabende udendørsaktiviteter.
Fri for Mobberi

Sådan forebygger du mobning hjemmefra

Fire gode råd til, hvordan du som forælder bakker op om Fri for Mobberi og hjælper dit barn til at bidrage positivt til fællesskabet.
Pædagog krammer BamsevenFri for Mobberi

Lad nye børn lære jer at kende før de starter

Lad nye børn og deres forældre komme på flere besøg, før de starter rigtigt. Det giver en tryghed, der er vigtig for den gode opstart.
Fri for Mobberi

Børnehaven kan give en god start i skolen

Hjælp børnene med at sætte ord på deres forventninger til skolelivet og til at se, hvad de kan bringe med videre fra deres børnehavetid.
Bamseven vasker hænderFri for Mobberi

Vask hænder med Bamseven

Hør Fri for Mobberis nye vaske-hænder-sang, og hent vores børnevenlige guide til den gode håndvask.
To drenge i fælles koncentration om skoleopgaveFri for Mobberi

Giv alle børn en tryg skolestart

Samarbejd med børnehaverne om overgangen fra børnehave til skole – og lad skolens større børn hjælpe med at tage godt imod de nye børn.

Sæt ord på følelserne

Når vi arbejder målrettet med at lære børn om deres og andres følelser, hjælper vi dem til at stoppe i tide, inden de overskrider andres grænser, og med at aflæse, om en kammerat har brug for hjælp.
To drenge i fælles koncentration om skoleopgaveFri for Mobberi

En god start – vejen til gode børnefællesskaber

En god start skaber tryghed og sikrer, at børn hurtigt får en fornemmelse af, at de har en plads i fællesskabet.

Bamseven som overgangsredskab

Fri for Mobberi skaber tryghed og kan være et godt redskab til at hjælpe børn nænsomt gennem de første, store overgange i livet.
Forældre afleverer børn i skole Fri for Mobberi

Forældre er medskabere af børns trivsel

Set med et barns øjne er alle voksne et forbillede, og derfor spiller forældre ikke kun en vigtig rolle for deres eget barn, men for alle børn i fællesskabet. Det skal vi hjælpe dem med at blive opmærksomme på.

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.