Persondatapolitik for Fri for Mobberi

Hos Fri for Mobberi (ejet og drevet af Mary Fonden og Red Barnet) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne persondatapolitik fastlægger retningslinjer for Fri for Mobberis måde at behandle dine personoplysninger på.

I det følgende fortæller vi, hvordan vi bruger de personlige oplysninger, som du deler med os, når du besøger vores hjemmesider, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmesider.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside er drevet og ejet af Mary Fonden:

Mary Fonden
Amaliegade 8
1256 København K
CVR. nr.: 29719357
Tlf. 45 27 30 20
info@maryfonden.dk

2. Indsamling af personoplysninger

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af dine personoplysninger. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, oplysninger om et online køb, og om hvordan du bevæger dig rundt på vores hjemmesider og sociale medier.

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du bruger friformobberi.dk og universet.friformobberi.dk
 • Når du køber varer eller kurser online på Fri for Mobberis webshop: friformobberi.dk/webshop
 • Når du tilmelder dig Fri for Mobberis nyhedsbrev
 • Når du deltager i en af Fri for Mobberis konkurrencer eller en Fri for Mobberi event, herunder billedmateriale (fotografier og filmoptagelser)

Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling, eksempelvis gennemførelse af en handel i vores webshop.

3. Anvendelse af personoplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

 • Gennemførelse af ordrer i vores webshop
 • Tilmelding til nyhedsbrev
 • Deltagelse i kurser, konkurrencer eller andre events
 • Markedsføring af Fri for Mobberis kurser, materialer, events og lignende
 • Oversigt over købshistorik
 • Statistik

Billedmateriale kan – men vil ikke nødvendigvis – blive benyttet i følgende sammenhænge: På Mary Fondens eller vores samarbejdspartneres hjemmesider og sociale medier, i pressemateriale og/eller i andet eksternt målrettet informativt materiale, som Mary Fonden er afsender eller medafsender på, herunder fx trykte materialer og markedsføring.

Fri for Mobberi fører statistik over, hvilke områder af vores hjemmesider vores brugere besøger samt hvilke produkter, der er brugernes foretrukne. Disse data indeholder kun almindelige personoplysninger, som fx IP-adresser. Ved hjælp af de indsamlede data får vi kendskab til, hvordan brugerne anvender hjemmesiderne, og hvordan vi kan forbedre vores hjemmesider.

Vi bruger data om alle vores brugeres bevægelser på hjemmesiderne for at forstå, hvordan vores brugere anvender friformobberi.dk, friformobberi.dk/webshop og universet.friformobberi.dk, og forsøger på denne baggrund at gøre hjemmesiderne bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på internettet, når du forlader vores site.

Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere køber. Denne information bruges også til at forbedre hjemmesiden, levere produkter, føre regnskab for webshoppen og for at kunne yde kundeservice. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugers brug og navigation på vores hjemmesider. Og vi sælger eller videregiver ikke dine købsinformationer til tredjepart.

4. Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af kontrakt, fx ved køb af en vare i webshoppen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring fx ved tilmelding til nyhedsbrev (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)
 • Interesseafvejning i forhold til statistik og brug af billeder (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

5. Videregivelse til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

6. Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til de af Fri for Mobberis samarbejdspartnere, der leverer ydelser på Fri for Mobberis vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og køb af varer i webshoppen. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Fri for Mobberis vegne og i overensstemmelse med Fri for Mobberi instruks i forhold til indgående databehandleraftaler.

Oplysninger til brug for vareleverance overlades til det af Lagerkompagniet, som står for Fri for Mobberis lager, anvendte fragtfirma.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist overdragelse af Fri for Mobberi vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af passende foranstaltninger, i overensstemmelse med gældende lovgivning, for at sikre at dine personoplysninger forbliver beskyttet.

7. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 3. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

8. Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan læse her på siden.

9. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores sikkerhedsstandarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

10. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter de gældende regler. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få overdraget disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Du kan også gøre brug af dine rettigheder for det billedmateriale, som Mary Fonden har indsamlet i forbindelse med afvikling af vores events. Vi vil i tilfælde af din henvendelse slette eller sløre billedet hurtigst muligt fra vores egne medier i det omfang det er muligt og alt efter henvendelsens karakter.

11. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på friformobberi@maryfonden.dk eller 45 27 30 20.

Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

12. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

13. Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på friformobberi@maryfonden.dk eller 45 27 30 20.

Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Mary Fonden
Amaliegade 8
1256 København K

14. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 13 ovenfor.

Du kan også kontakte Datatilsynet. Se kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.