Om Fri for Mobberi

Fri for Mobberi giver dig redskaberne til at skabe trygge børnefællesskaber og forebygge mobning.

Tænk på, hvor vigtige trygge, inkluderende fællesskaber er for børns trivsel, glæde, leg, dannelse og læring.

Og tænk så på det modsatte: At være et lille barn, der ikke kan finde nogen at lege med. Som befinder sig i periferien af børnehavens eller klassens fællesskab.

I sådan et barn opstår tvivlen nemt: Er jeg værd at lege med? Er jeg god nok, som jeg er? Hvor hører jeg til?

De erfaringer, børn får med fællesskaber og relationer i dagtilbud og i skolen, tager de med videre i livet. Er oplevelserne positive, bidrager de til børnenes selvværd og mod på at træde ind i nye fællesskaber – i fritiden, uddannelse, personlige relationer og arbejdslivet. Er de ubehagelige, kan de føre til negative følelser, mistillid til omgivelserne og ensomhed.

Derfor er det vigtigt at arbejde målrettet og kontinuerligt med at skabe trygge og inkluderende børnefællesskaber i dagtilbud og skole – fra børnene er helt små.

Det kan Fri for Mobberi hjælpe med.

Fri for Mobberi arbejder med mobningens modsætning

Fri for Mobberi består af materialer og aktiviteter målrettet det pædagogiske arbejde med børns sociale kompetencer og trivsel i dagpleje, vuggestue, børnehave og indskoling (0.-3. klasse).

Programmet tager udgangspunkt i at arbejde med at fremme mobningens modsætning: Et trygt og inkluderende børnefællesskab. Fri for Mobberi forebygger mobning i de konkrete børnefællesskaber, som programmet bliver brugt i, og giver samtidig børnene sociale kompetencer og pejlemærker, som kan følge dem videre i livet.

Fri for Mobberi danner en ramme for arbejdet med at skabe trygge børnefællesskaber, og støtter jer i at lære børnene, hvad tolerance, respekt, omsorg og mod vil sige i børnehøjde.

Voksne – dagplejere, pædagoger, lærere og forældre – er vigtige rollemodeller i børns sociale liv, og derfor indeholder Fri for Mobberi også materialer og aktiviteter til jer.

Fri for Mobberi er udviklet på baggrund af forskning, der viser, at mobning er et gruppefænomen, som opstår i børnegrupper med lav tolerance.

Danmarks mest udbredte antimobbeprogram

Fri for Mobberi er udbredt til 60 % af alle danske vuggestuer, 61 % af børnehaverne og 61 % af alle skoler og SFO’ er.

Bliv klogere på Fri for Mobberi

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.