Børn har brug for trygge fællesskaber for at trives

Du gør noget godt for dit barn, når du gør noget for fællesskabet

Børn har brug for gode kammerater og for trygge, inkluderende fællesskaber for at trives og udvikle sig.

I et trygt børnefællesskab:

  • er tolerancen og respekten for hinanden så høj, at børnene kan se ud, hedde og være præcis, som de er.
  • hjælper børnene hinanden og har øje for, at alle kan bidrage med noget.
  • er der ingen, der bliver mobbet og holdt udenfor.

Derfor er det vigtigt at have øje for at skabe trygge fællesskaber – helt fra dit barn er lille.

Du er rollemodel i dit barns sociale liv

I dagplejen, vuggestuen, børnehaven, skolen og SFO’en er det de voksnes opgave at sikre, at der er et trygt fællesskab blandt børnene, men som forælder kan du også gøre en forskel.

Når du bakker op om børns sammenhold og fællesskaber og samtidigt støtter dit barn i at vise omsorg og være modig og sige fra, når hun eller han er vidne til udelukkelse og drilleri, så gør du en forskel i forebyggelsen af mobning.

Her på siden finder du viden, tip og aktiviteter, der hjælper dig og de andre forældre godt i gang med at styrke fællesskabet i dit barns børnegruppe eller klasse.

Forældretip

Hvis du følger – og gerne diskuterer med de andre forældre – Fri for Mobberis syv gode forældreråd, er du godt på vej til at sikre, sikre, at alle børn – også dit eget – bliver en del af fællesskabet.

Støt dit barn i at lege med forskellige – både i børnehaven/skolen og i fritiden

Det styrker børnenes fællesskab og forebygger mobning, når børnene kender hinanden godt på kryds og tværs. Når du gør en ekstra indsats for at få legeaftaler med alle – også dem, dit barn ikke plejer at lege med – så er du med til at sikre alle børn en plads i fællesskabet.

Tal ordentligt om og til andre børn, forældre, pædagoger og lærere

Børn spejler sig i deres forældre, og hvis du er positiv over for børnehaven/skolen, pædagogerne, lærerne, kammeraterne og deres forældre, så vil dit barn også være det. Sig fx hej til alle – både børn og voksne – når du bringer og henter dit barn, og lær kammeraternes navne at kende.

Hold arrangementer for alle

Fødselsdage betyder meget for børn. Det gør både ondt på det barn, der ikke inviteres med, og på det barn, som ingen gæster får. Bestræb jer på at invitere hele stuen/klassen, når I holder fødselsdag eller andre fester, og prioritér, at dit barn kan være med, når andre inviterer.

Støt dit barn i at reagere, hvis en kammerat bliver udsat for noget uretfærdigt

Børn, der ikke er en del af børnefællesskabet, har brug for en håndsrækning og en invitation fra en kammerat. Ros dit barn, når hun eller han hjælper en kammerat, der har brug for det. Børn, der har mod til at sige fra, og som er gode til at hjælpe og trøste andre, vokser indeni.

Vis interesse for dit barns digitale liv

Børn ved, hvordan de betjener medier, men forstår dem ikke altid. Derfor har de brug for vejledning fra voksne. Vær nysgerrig og leg med – og tal med dit barn om, hvordan man også i den digitale verden udviser omtanke over for andre.

Spørg ind, hvis dit barn er ked af noget

Anerkend dit barns følelser, men husk også, at der altid er flere sider af samme sag. Hjælp dit barn til at tænke over, om andre børn kunne have oplevet tingene på en anden måde i forbindelse med en konflikt og tal evt. med andre forældre, en lærer eller pædagog, inden du reagerer på en konflikt.

Vær åben og positiv, hvis andre forældre fortæller om deres barns udfordringer

Det er meget svært at fortælle, at ens barn er ked af det eller har problemer i børnehaven/skolen og fx har brug for legeaftaler og kammerater. Vis interesse og åbenhed – så bliver det lettere for alle.

Hent og print

Forældretip dagpleje og vuggestue

Forældretip børnehave

Forældretip skole/SFO

Bliv klogere på Fri for Mobberi

Sådan forebygger du mobning hjemmefra

Gode råd til, hvordan du som forælder bakker op om Fri for Mobberi og hjælper dit barn til at bidrage positivt til fællesskabet.

Oplæg for forældre

Er du og dine medforældre høre mere om mobning, og hvad I kan gøre for at forebygge problemet? Fri for Mobberi kan holde oplæg for jer på et forældremøde.

Illustration til film om mobning

Hvorfor opstår mobning?

Kort animationsfilm om mobningens mekanismer (varer under tre minutter).

Fri for Mobberi-aktiviteter og materialer, som I kan bruge derhjemme

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.