Spørgsmål og svar

Hvad er Fri for Mobberi? Hvorfor opstår mobning? Find svarene på det og meget mere i spørgsmål og svar herunder.

Om Fri for Mobberi

Fri for Mobberi er et forebyggende antimobbeprogram til 0-9-årige børn, fagfolk og forældre, som Mary Fonden og Red Barnet står bag.

Programmet består af pædagogiske materialer, der gør det konkret målrettet at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning.

Materialerne er samlet i en kuffert, der findes i tre varianter målrettet trivselsarbejdet med børn på henholdsvis 0-3 år, 3-6 år og 6-9 år samt digitalt på Fri for Mobberi Universet og friformobberi.dk.

Læs mere om Fri for Mobberi.

H.M. Dronning Mary tog i 2005 initiativ til Fri for Mobberi efter inspiration fra det australske program Better Buddies, der er udviklet af The Alannah and Madeline Foundation. Den første udgave af Fri for Mobberi-kufferten kom i 2007.

Målet var fra begyndelsen at styrke de yngste børns relationer og derigennem at forebygge mobning.

Læs mere om historien bag Fri for Mobberi.

Fri for Mobberi henvender sig til fagfolk, der arbejder med børn mellem 0 og 9 år.

Programmet består af materialer og aktiviteter målrettet det pædagogiske arbejde med børns sociale kompetencer og trivsel i dagpleje, vuggestue, børnehave og indskoling (0.-3. klasse).

Da voksne – dagplejere, pædagoger, lærere og forældre – er vigtige rollemodeller i børns sociale liv, indeholder Fri for Mobberi også materialer og aktiviteter til dem.

Læs mere om Fri for Mobberi.

Fri for Mobberi er mere en måde at arbejde på end et fast program.

Når først I har skærpet jeres fokus på børnefællesskabet, og har fået de fire værdier – tolerance, respekt, omsorg og mod – ind under huden, så er det let og naturligt at integrere Fri for Mobberi i de øvrige aktiviteter, som I arbejder med.

Læs mere om, hvordan du kommer i gang.

Fri for Mobberi består af materialer og aktiviteter målrettet det pædagogiske arbejde med børns sociale kompetencer og trivsel i dagpleje, vuggestue, børnehave og indskoling (0.-3. klasse).

Programmet er forebyggende og tager udgangspunkt i at arbejde med at fremme mobningens modsætning: Et trygt og inkluderende børnefællesskab.

Fri for Mobberi danner en ramme for arbejdet med at skabe trygge børnefællesskaber, og støtter jer i at lære børnene, hvad tolerance, respekt, omsorg og mod vil sige i børnehøjde.

Voksne – dagplejere, pædagoger, lærere og forældre – er vigtige rollemodeller i børns sociale liv, og derfor indeholder Fri for Mobberi også materialer og aktiviteter til jer.

Fri for Mobberi er udviklet på baggrund af forskning, der viser, at mobning er et gruppefænomen, som opstår i børnegrupper med lav tolerance.

Materialerne er samlet i tre kufferter og i et digitalt univers.

Læs mere om indholdet i:

Fri for Mobberi-kufferten for 0-3-årige

Fri for Mobberi-kufferten for 3-6-årige

Fri for Mobberi-kufferten for 6-9-årige

Fri for Mobberi Universet

I Fri for Mobberis pædagogiske grundlag kan du læse mere om, hvad programmet bygger på.

Læs mere

Det er gratis at bruge aktiviteter og materialer på hjemmesiden.

Du kan finde priser på Fri for Mobberi-kufferterne, Fri for Mobberi Universet og kurser i Fri for Mobberi i vores webshop.

Fri for Mobberi er non-profit. Mary Fonden og Red Barnet har ingen fortjeneste af salg af materialer og kurser.

Fri for Mobberi består af materialer og aktiviteter målrettet det pædagogiske arbejde med børns sociale kompetencer og trivsel i dagpleje, vuggestue, børnehave og indskoling (0.-3. klasse).

Fri for Mobberi danner en ramme for arbejdet med at skabe trygge børnefællesskaber, og støtter jer i at lære børnene, hvad tolerance, respekt, omsorg og mod vil sige i børnehøjde.

Voksne – dagplejere, pædagoger, lærere og forældre – er vigtige rollemodeller i børns sociale liv, og derfor indeholder Fri for Mobberi også materialer og aktiviteter til jer.

Materialerne er samlet i tre kufferter og i et digitalt univers.

Læs mere om indholdet i:

Fri for Mobberi-kufferten for 0-3-årige

Fri for Mobberi-kufferten for 3-6-årige

Fri for Mobberi-kufferten for 6-9-årige

Fri for Mobberi Universet

Fri for Mobberi er er Danmarks mest udbredte antimobbeprogram.

Fri for Mobberi ude i 60 % af alle danske vuggestuer, 61 % af børnehaverne og 61 % af alle skoler/SFO’ er.

Ja, Fri for Mobberi virker, hvis man bruger det.

I Fri for Mobberi arbejder vi løbende med at sikre kvaliteten af programmet og vores materialer og aktiviteter. Programmet er derfor blevet evalueret eller fulgt af forskere i flere omgange.

Både evalueringer og følgeforskning viser, at Fri for Mobberi har en positiv effekt på børns adfærd, og at pædagoger og lærere er glade for at arbejde med det.

Undersøgelserne peger imidlertid også på, at det kræver et systematisk, synligt og målrettet arbejde, for at Fri for Mobberi på kort sigt skal lede til en mobbefri adfærd og på lang sigt til en inkluderende og omsorgsfuld kultur, hvor værdier og grundtanker er blevet en naturlig del af omgangsformen.

Læs mere om evaluering og følgeforskning

Det er Mary Fonden og Red Barnet, der står bag Fri for Mobberi, og programmet drives af fagfolk og projektledere på tværs af de to organisationer.

Udvikling af Fri for Mobberi foregår i samarbejde med Ole Kirk’s Fond.

Eksterne pædagogiske konsulenter underviser på Fri for Mobberis kurser.

Læs mere om historien bag.

Ingen.

Fri for Mobberi er non-profit, og Mary Fonden og Red Barnet har ingen fortjeneste af salg af materialer og kurser.

Ole Kirk’s Fond er økonomisk partner i Fri for Mobberi. Fondens støtte går til udvikling af programmet og til afviklingen af den årlige Fri for Mobberi Børnestafetten.

Ja, Fri for Mobberi er udbredt til:

  • Grønland under navnet Kammagiitta (siden 2010)
  • Estland under navnet Kiusamisest Vabaks (siden 2010)
  • Island under navnet Vinátta (siden (2014)
  • Færøerne under navnet Betri Vinir (siden 2018)
  • Rumænien under navnet Să fim prieteni (siden 2019).
  • Frankrig under navnet Vivre Ensemble (siden 2023)

Programmet er tilpasset de enkelte landes kultur og pædagogiske praksis.

Fri for Mobberi hedder på engelsk Free of Bullying.

Læs mere om Free of Bullying.

Om mobning og social trivsel

Mange forstår mobning ud fra det, de umiddelbart kan se.

Nemlig som noget, der foregår mellem en mobber og et offer. Ofte møder man også den holdning, at mobning skyldes noget i den mobbedes eller mobberens personlighed eller opdragelse.

De seneste års forskning har imidlertid resulteret i et nyt syn på mobning. Nu ved vi, at mobning ikke skyldes enkelte børn, men kulturen i de fællesskaber, som børnene er en del af.

Mobning bunder dybest set i vores almenmenneskelige frygt for at komme til at stå alene.

Som en forsvarsmekanisme kan vi danne fællesskaber, hvor vi er sammen om at holde nogen udenfor. Det sker mere eller mindre bevidst blandt både børn og voksne.

Mobning topper i 4. til 6. klasse, men forekommer også i børnehaven og også blandt ældre elever. Her bliver det måske bare kaldt noget andet. Mobning kan komme til udtryk på mange forskellige måder, og tit overlapper de hinanden.

Filmen “Hvor opstår mobning – mobningens mekanismer” forklarer på under tre minutter, hvorfor mobning opstår:

Fællesskaber er en forudsætning for, at mennesker kan trives, udvikle sig og lære. Fællesskaber kan være uformelle og bestå af venner og bekendte. Eller de kan være formelle og bestå af mennesker, vi ikke selv har valgt at være sammen med, som fx de andre børn i vuggestuen, dagplejen, børnehaven eller skolen.

I Fri for Mobberi arbejder vi med de formelle fællesskaber, som alle børn oplever at blive placeret i. Og da vi som mennesker er sociale væsener, har vi brug for ikke bare at være placeret i fællesskabet, men også have en følelse af at høre til der.

Det er ikke ligegyldigt, hvilket slags fællesskab der er tale om. For mennesker kan også have negative fællesskab fx om at holde andre ude.

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.