Den vigtige relation mellem barn og voksen

| , |

1. juni 2021
Læs om, hvordan du gennem din omsorg og din relation med børnene skaber grundlaget for børnenes sociale udvikling. Du får også viden og inspiration til at styrke din relation til det enkelte barn i denne klumme.

Du skifter deres ble, putter dem til lur og trøster, når de er kede af det – og så spiller du en kæmpe rolle for deres samvær med jævnaldrende.

Meget har indflydelse på små børns sociale kompetencer – deres sproglige, motoriske, kognitive og følelsesmæssige udvikling er fx vigtig. Men det måske allervigtigste er din og dine kollegers omsorg – og den trygge relation I derigennem skaber til barnet.

Fire former for omsorg

De fagvoksnes daglige omsorg og ”gode eksempel” skaber betingelserne for udviklingen af børnenes sociale kompetencer.

Der er sammenhæng mellem pædagogens adfærd over for børnene, og børnenes adfærd over for hinanden. Når pædagogen eksempelvis er lydhør og respektfuld over for børnene, behandler børnene hinanden på tilsvarende måde,” siger Grethe Kragh-Müller, der er lektor i børnepsykologi på DPU ved Aarhus Universitet og rådgiver Fri for Mobberi.

Hun beskriver også, hvordan fire former for omsorg påvirker børnenes sociale udvikling:

1. Den fysiske omsorg

Hvis det lille barn ikke har det godt – hvis det fx fryser, er sulten eller har for stramt tøj på – så har det ikke overskud til at vende sig ud mod verden og andre.

2. Den følelsesmæssige omsorg

Små børn skal have hjælp til at håndtere voldsomme følelser og den følelsesmæssige stress, der fx opstår, når mor eller far går: ”Ja, jeg ved det godt. Du er ked af det, fordi mor gik. Jeg holder om dig. Det hjælper, når man er ked af det.” Selv om barnet ikke forstår alle ordene, mærker det den voksnes ro. Det handler ikke om at aflede eller få følelsen til at gå væk i en fart. Det handler om at rumme følelsen og være der sammen med barnet. Hvis barnet ikke får hjælp til at regulere sine følelser, kan det få en negativ effekt på barnets udvikling, herunder den sociale.

3. Den pædagogiske omsorg

Alle børn skal opleve positive relationer til mindst én voksen. Og at voksne vil barnet. Det kan fx være i form af invitation til sjove, fælles aktiviteter eller lege tilpasset børnenes alder, og at de voksne skaber gode lege- og aktivitetsmuligheder for børnene i vuggestuen.

Det kan også være, hvis børnene måske er kommet til at slå eller bide, fordi de har svært ved at styre deres følelser. Her viser den voksne sin pædagogisk omsorg, når hun lytter til og sætter sig ind i begge børns oplevelser, formulerer højt, hvad der er sket, og på den måde hjælper dem med løsningen.

I aktiviteterne herunder kan du finde inspiration til, hvordan du og dine kolleger kan arbejde systematisk med at skabe positive relationer til alle børn. Fri for Mobberi har også mange sjove aktiviteter, der kan indgå i den pædagogiske omsorg.

4. At lade barnet være i fred, når det har brug for det

Børn er selv aktive i deres egen udvikling. De forsøger hele tiden at lære verden at kende og finde en mening med det hele. Det er derfor også vigtigt, at børnene får lov at være i fred, når de har brug for det. Hvis to børn fx leger rigtig godt efter frokost, så skal du måske vente med at skifte de to børn, til legen er ved at være færdig.

Positive relationer styrker sociale kompetencer

Børn, der oplever og lærer sig selv bedre at kende i en positiv barn-voksenrelation, vil møde andre børn og voksne med samme positive forventninger. Et barn, der ofte skældes ud, føler sig irettesat eller ikke forstået, vil omvendt have sværere ved at indgå i positive relationer med andre.

Fri for Mobberi har samlet en række aktiviteter herunder, som I kan bruge til at styrke jeres relationsarbejde på en struktureret måde, så I sammen kan sikre jer, at alle børn får en positiv relation til mindst en voksen.

God fornøjelse!

Artiklen er skrevet af: Lene Lykkegaard

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.