Målrettet arbejde giver bedre effekt

Fri for Mobberi virker bedst, hvis det er en integreret del af jeres kultur og daglige praksis. Som leder spiller du en afgørende rolle.

Vi ved fra evalueringer, at Fri for Mobberi virker bedst, når alle voksne omkring børnene arbejder kontinuerligt og målrettet med det gode børnefællesskab, og når programmet – og værdierne bag – er blevet en integreret del af hverdagen i institutionen eller skolen.

Hvis du vil have størst mulig effekt af Fri for Mobberi, er din vigtigste opgave som leder at bakke op om implementeringen og forankringen af Fri for Mobberi i din institution eller skole.

Klæd personalet godt på til opgaven

Det er obligatorisk, at minimum to medarbejdere deltager i et grundkursus, når I begynder at arbejde med Fri for Mobberi. De to medarbejdere fungerer bagefter som instruktører for resten af personalet på institutionen/skolen. Det er en opgave, som det er vigtigt, at du bakker op om fx ved at sætte god tid af til den.

Du kan også vælge at holde et grundkursus ude hos jer selv. Det sikrer det gode kendskab til Fri for Mobberi i hele personalegruppen, der er forudsætningen for, at Fri for Mobberi kan blive en integreret del af jeres hverdag.

Arbejd med Fri for Mobberi i voksenhøjde

Dagplejere, pædagoger, lærere og andet pædagogisk personale er rollemodeller – også når de er sammen med hinanden.

Er dine medarbejdere gode kolleger? Behandler de hinanden respektfuldt? Og kan børnene mærke, at de voksne godt kan lide hinanden?

En mobbefri kultur indebærer, at personalet ikke kun fokuserer på kulturen blandt børnene, men fx også er opmærksomme på deres indbyrdes samarbejde og evner til at håndtere forskellighed og relationer på en konstruktiv måde.

Nederst på siden finder du viden, tip og aktiviteter, der kan hjælpe dig med at sætte Fri for Mobberi og det gode fællesskab på dagsordenen i din personalegruppe.

3 gode råd til organiseringen af Fri for Mobberi

  1. Nedsæt og bak op om en koordinationsgruppe, som skal stå for implementering og drift i hverdagen.
  2. Inddrag forældrebestyrelsen og forældrerepræsentanter. De kan være gode at have med i arbejdet med at engagere børnenes forældre.
  3. Afsæt de nødvendige ressourcer: At beskæftige sig med Fri for Mobberi er en investering.

Det får I med Fri for Mobberi:

  • en ramme til at arbejde målrettet med at skabe trygge fællesskaber og trivsel blandt de yngste børn fra 0-9 år.
  • et redskab til at skabe trygge overgange fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole.
  • en metode til – i praksis – at arbejde med forandring og forankring af en positiv kultur blandt både børn og voksne.
  • et program, der let kan integreres i jeres hverdag og praksis, herunder fx med den styrkede pædagogiske læringsplan, fælles mål og understøttende undervisning.

Bliv klogere på Fri for Mobberi

Pædagogisk grundlag

Bliv klogere på Fri for Mobberis pædagogiske fokus, teoretiske grundlag og metoder.

Evaluering og følgeforskning

Undersøgelser viser, at Fri for Mobberi har en positiv effekt på børns adfærd.

Kursus for ledere

Bliv klædt på til at sikre en god implementering af Fri for Mobberi.

Aktiviteter og materialer, som du kan bruge med kolleger og medarbejdere

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.