Lad nye børn lære jer at kende før de starter

| | |

19. maj 2020
Lad nye børn og deres forældre komme på flere besøg, før de starter rigtigt. Det giver en tryghed, der er vigtig for den gode opstart.

Kender I det, at indkøringen af et nyt barn trækker ud – barnet er ikke trygt, og forældrene har svært ved at give slip på deres barn?

Det er ikke usædvanlig situation, og desværre kan en svær indkøring trække lange spor og give udfordringer også på længere sigt, når barnet skal til at indgå i et fællesskab med andre børn.

Tryghed er er nemlig også det allervigtigste, når børn skal skabe gode relationer til jævnaldrende.

Derfor giver det god mening at have fokus på tryghed ikke bare fra begyndelsen af børns dagpleje- eller vuggestueliv, men måske allerede før.

Det mener i hvert fald lektor Ole Henrik Hansen fra DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse) ved Aarhus Universitet. Sammen med professor emeritus Stig Brostrøm står han bl.a. bag det toårige forskningsprojekt ”Barnet i centrum”, hvor vuggestuepædagoger og dagplejere arbejdede sammen om at udvikle deres pædagogiske praksis. Knap 300 pædagoger, dagplejere, ledere og pædagogiske konsulenter fra 18 danske kommuner deltog i projektet, hvis konklusioner udkom i 2016.

Flere besøg giver tryg start

Ifølge ”Barnet i centrum øger det trygheden, når bør børn få en langsom opstart i vuggestue eller dagpleje, hvor forældre og børn får lov til at komme på besøg flere gange, inden den officielle start.

Flere, tidlige besøg giver børnene mulighed for at vænne sig til lugte og lyde i dagplejen eller vuggestuen og ikke mindst jer som omsorgsgivere. Omvendt kan I som personale også – hvis børnene får lov at komme på besøg over flere omgange – begynde at danne en relation med børnene.

Og det er en fordel, fx når barnet rigtig skal starte. For jo bedre I kender barnet, des bedre kan I afkode barnets signaler og dermed vejlede mor eller far. Små børn siger ikke selv til, når de er trygge nok til at far eller mor kan gå. Det er noget, de viser – og de signaler fanger I nemmere, når I kender barnet.

Hvordan kan I gøre i praksis?

Lyder det som en udfordring? Det behøver det ikke være:

Kontakt de kommende familier, og inviter dem til at komme på besøg hos jer. Beslut jer på forhånd for nogle mulige dage og tidspunkter, hvor det passer jer. På det første besøg kan I aftale, hvornår de næste besøg skal ligge.

Besøgene behøver ikke vare mere end en halv til hel time og kræver heller ikke, ifølge erfaringerne fra ”Barnet i centrum”, ekstra ressourcer. Det kræver heller ikke mere af forældrene, der alligevel går hjemme på barsel.

Til gengæld reducerer den langsomme start behovet for den mere traditionelle indkøring.

Vi håber, I er blevet inspireret – god fornøjelse med den gode opstart!

Læs også mere om en god start i artiklen: En god modtagelse kræver empati og kærlighed til børn

Artiklen er skrevet af: Signe-Marie Paludan Bøgeskov & Lene Lykkegaard

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Copy Link

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.