Dine relationer til børnene er som et spejl

, , | , |

1. september 2020
Du behøver ikke at have lige gode relationer til alle børn, men det er vigtigt, at alle børn har en tryg og stærk relation til mindst én af de voksne, de møder hver dag. Læs med og bliv klogere på, hvorfor du og dine kolleger skal styrke jeres relationer til børnene, og hvordan I kan gribe det an.

Kender du det, når andres gode humør smitter?

Du føler dig lidt mere opstemt og tænker, at det hele nok skal gå. Du kan også selv have et ekstra positivt overskud, og dine kolleger og børnene omkring dig handler og reagerer positivt på din udstråling. Der opstår en forståelse mellem jer, hvor I spejler jer i og forstår hinanden.

Tænk, hvis det var sådan altid. Det er det naturligvis ikke. Alle, der arbejder med børn, ved, at det kan være svært at have gode relationer til alle børn hele tiden. Vi bliver i løbet af en dag og et liv udsat for alle mulige påvirkninger, der betyder, at vi indimellem kan komme til at reagere uhensigtsmæssigt over de børn, vi har med at gøre, eller som betyder, at det kan være svært at finde kemien med bestemte børn.

Heldigvis kan du og dine kolleger arbejde målrettet med at udvikle positive relationer til alle børn i børnegruppen. Det vil styrke trygheden børnene i mellem, fordi din relation til de enkelte børn smitter af på deres relationer til andre børn og voksne omkring dem – og det vil samtidigt sikre, at ingen børn står uden en tryg og god relation til mindst én voksen.

Har du arbejdet med din professionelle relationskompetence i dag?

Det, der gør os i stand til at skabe positive relationer til børnene, kaldes også den professionelle relationskompetence.

Skoleforsker Louise Klinge definerer begrebet som ”evnen til at kunne etablere og fastholde relationer til børn, som understøtter deres trivsel og udvikling, og som muliggør, at børnegruppen etableres som et fællesskab”*.

For børnene handler det om, at du og dine kolleger viser, at I kan lide dem. Børn ønsker at have en betydning for dig som fagperson, og de tolker dine handlinger relationelt, altså: Er du i godt humør, så føles det rart, og så kan du nok lide mig. Virker du til gengæld ofte afvisende, bliver jeg utryg og kan blive i tvivl om vores relation.

Når vi som voksne er venlige, respektfulde og positive over for børnene, bliver det også lettere for børnene at aflæse andre børns signaler, at regulere deres følelser og handle omsorgsfuldt over for andre børn.

Hjælp hinanden til bedre relationer

Det kan være svært selv at få øje på alle aspekter i din relation til enkelte børn – og på hvad der fx kan trigge dig, så du kommer til at reagere uhensigtsmæssigt.

Derfor kan det være en god idé at få en kollegas blik på din praksis og adfærd. Inviter fx en kollega til at observere dig sammen med børnene og få feedback på, hvor det ser ud til at gå galt, så du ved, hvilke situationer, du skal være særligt opmærksom på. Eller hav det som fokus i hele kollega-gruppen i en bestemt periode, så kan I samtidig undersøge, om alle børn har mindst én voksen, som de er trygge ved og har en tæt relation til.

I aktiviteterne herunder finder i konkrete redskaber til at styrke relationsarbejdet i din hverdag.

God fornøjelse!

*(Louise Klinge i Mobning – Viden og værktøjer for fagfolk. Hent bogen gratis)

 

Fakta om Fri for Mobberi og relationskompetence

At skabe trygge fællesskaber for børn er det centrale omdrejningspunkt Fri for Mobberi, fordi det forebygger mobning.

Når du arbejder bevidst med at skabe positive relationer til børnene, bidrager du til tryghed blandt børnene, fordi din relation til barnet smitter af på barnets relationer til andre børn og voksne omkring det.

Artiklen er skrevet af: Lene Lykkegaard

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.