Evaluering og følgeforskning

Undersøgelser viser, at Fri for Mobberi har en positiv effekt på børns adfærd.

I Fri for Mobberi arbejder vi løbende med at sikre kvaliteten af programmet og vores materialer og aktiviteter. Programmet er derfor flere gange blevet evalueret af både brugere og forskere.

Både evalueringer og følgeforskning viser, at Fri for Mobberi har en positiv effekt på børns adfærd, og at pædagoger og lærere er glade for at arbejde med det.

Undersøgelserne peger imidlertid også på, at det kræver et systematisk, synligt og målrettet arbejde, for at Fri for Mobberi på kort sigt skal lede til en mobbefri adfærd og på lang sigt til en inkluderende og omsorgsfuld kultur, hvor værdier og grundtanker er blevet en naturlig del af omgangsformen.

Udvalgte undersøgelser af Fri for Mobberi

Studie af brugen af Fri for Mobberi (2018)

På baggrund af tidligere studier, der har peget på, at effekten af Fri for Mobberi øges ved systematisk brug af materialerne, blev denne analyse gennemført for at undersøge, hvordan brugerne anvender Fri for Mobberis materialer, herunder hvilke barrierer de oplever.

Studiet viste, at 97 % af brugerne har en positiv opfattelse af Fri for Mobberi, og at fagpersonalet oplever, at Fri for Mobberi påvirker fællesskabet blandt børnene positivt. Undersøgelsen pegede imidlertid samtidigt på, at flere institutioner kan bruge Fri for Mobberi mere systematisk – også blandt de voksne. Personalet savner endvidere, at ledelsen udviser større engagement i og forståelse for arbejdet med Fri for Mobberi.

Analysen blev gennemført af analysebureauet Wilke.

Kvantitativt studie af effekten af Fri for Mobberi (2017)

Studiet undersøgte, om målrettet arbejde med Fri for Mobberi i børnehaven har en effekt, når man måler på børns sociale adfærd og følelsesmæssige trivsel.

I studiet indgik 649 børnehavebørn fordelt på en indsatsgruppe og kontrolgruppe. I indsatsgruppen fik institutionen materialer og undervisning i Fri for Mobberi og arbejdede med programmet i fem måneder. I kontrolgruppen arbejdede pædagogerne som normalt.

Resultaterne viste, at børnene i indsatsgruppen (sammenlignet med kontrolgruppen) efter de fem måneder i højere grad:

  • udtrykte følelser
  • bidrog aktivt til positive relationer
  • udviste empati.

Effekten er statistisk signifikant.

Delanalyser peger endvidere på en sammenhæng mellem, hvor meget institutionen arbejdede med Fri for Mobberi og effekten på børnene, samt at børn fra de institutioner, der i højest grad inddrog forældrene, oplevede større effekter af Fri for Mobberi.

Studiet blev gennemført af konsulentvirksomheden Rambøll.

Kvalitative evalueringer af anvendelighed og oplevet effekt (2011 & 2013)

En evaluering (Wilke, 2011) blandt 275 børnehaveledere og skoleledere viste bl.a., at ni ud af ti institutioner oplevede en positiv effekt på børnene. Herunder bl.a.:

  • mere omsorgsfuld og hjælpsom adfærd
  • øget opmærksomhed på sociale spilleregler.

Stort set alle angav, at de ville fortsætte med at arbejde med programmet og også anbefale det til andre.

I en anden evaluering (Oxford Research, 2013) angav 88 % af knap 500 adspurgte fagpersoner, der har været på Fri for Mobberi-kursus, at de oplevede, at programmet førte til et mere inkluderende og omsorgsfuldt fællesskab blandt børnene.

Fire ud af fem oplevede, at Fri for Mobberi medførte, at personalet blev bedre til at tale om, hvordan de stimulerede børnenes evne til at drage omsorg og løse konflikter.

Evalueringen pegede også på en tydelig sammenhæng mellem virkning for både børn, personale og forældre og graden af integration af Fri for Mobberi i den daglige praksis.

Evalueringen viste også, at mange fagfolk ikke har opmærksomhed på vigtigheden af trivsel blandt dem selv, samt på deres egen betydning som rollemodeller over for børnene. Derudover stod det klart, at lederen spiller en afgørende rolle for ejerskab og forankring bredt i institutionen/skolen.

Følgeforskning i pilotfasen (2007-2009)

Fri for Mobberi blev i de første år fulgt af forskere fra Center i Barndoms-, Ungdoms- og Familieforskning, Roskilde Universitet.

Forskningen så bl.a. på 4-8-årige børns forståelse af og oplevelse med drillerier, på forældre og fagfolks erfaringer med og opfattelse af programmet og på dets virkning på hverdagen i de deltagende børnehaver, skoler og SFO’er.

Konklusionen var bl.a., at børnene blev markant bedre til at tackle drillerier de steder, hvor man arbejdede intensivt og struktureret med Fri for Mobberi.

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.