Plads til alle i legen

, | | , |

22. april 2021
Fri leg er vigtig for børns sociale udvikling, men ikke alle har lige god adgang til den. Læs mere om, hvordan du som voksen støtter op om børnenes leg, så alle får mulighed for at være med.

Leg og venskaber hænger uløseligt sammen – alle børn er optaget af at lege og ”være med”, fordi det er adgangsbilletten til fællesskab og venner.

Men for nogle børn er det svært at få en fod indenfor i legen på stuen eller i frikvarteret – enten fordi de ikke må være med i legen eller ikke kan afkode, hvordan de deltager.

I situationer som disse er det vigtigt, at du er til stede og stiller dig selv til rådighed – og hvis børnene ikke kommer til dig for at få hjælp, kan der være behov for, at du går til dem. De børn skal vi få øje på og hjælpe – og det har vi tre tips til:

1. Observér legen

Det kan være ok, at der ikke altid er plads i en leg. Nogle børn kan have brug for at styrke deres relation og skal derfor have lov til at lege med hinanden, uden at andre forstyrrer. Vis evt. børnene, hvordan de kan sige nej på en respektfuld måde, fx ved at sige: ”Vi er lige i gang med en leg, men vi vil gerne lege lidt senere”.

Hold samtidig øje med om barnet, der ikke måtte være med i denne omgang, har brug for omsorg og støtte til at komme med i en anden leg efter afvisningen. Det kan være en hånd på skulderen og et ”øv, de ville lige lege alene – hvad finder du mon så på?”

2. Støt barnet i at deltage i legen

Hvis du vurderer, at barnet fik et ”automat-nej” fra børnene i legen, og du ser, at barnet godt kunne deltage i legen, kan barnet have brug for din hjælp. Prøv at hjælpe barnet med at blive en attraktiv del af legen – evt. ved at finde legetøj eller andre hjælpemidler, der kan støtte barnets legedeltagelse.

3. Hjælp barnet ind i en anden leg

Hvis barnet ikke er med i legen på lige fod med de andre, kan der være behov for, at du går aktivt ind i legen og skaber mere lige forhold mellem de deltagende børn. Hjælp evt. med turtagning: ”Husk at skiftes til at prøve – hvis tur er det efter William?”

Du kan også hjælpe barnet ind i en anden leg eller evt. starte en ny leg med barnet, som vækker nysgerrighed og interesse blandt andre børn.

I dit arbejde med at skabe muligheder for alle børns deltagelse i den frie leg, kan du også bruge Fri for Mobberis fire værdier.

Fx kan I snakke om, hvordan børnene kan udvise respekt og tolerance, hvis et andet barn gerne vil være med i legen. Hvordan de kan udvise omsorg for børn, der står alene og har brug for støtte eller mod til at sige fra, hvis en grænse overtrædes, eller til at spørge om man må være med.

I aktiviteterne herunder kan I finde mere inspiration til, hvordan værdierne kan bidrage til at skabe stærke børnefællesskaber gennem den frie leg.

God fornøjelse!

Artiklen er skrevet af: Lene Lykkegaard

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Copy Link

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.