Bamseven som overgangsredskab

, , | | |

4. marts 2019
Fri for Mobberi skaber tryghed og kan være et godt redskab til at hjælpe børn nænsomt gennem de første, store overgange i livet. Læs mere om hvordan.

Vi kender det fra os selv – når vi skal begynde på et nyt job eller til en fest, hvor vi ikke kender så mange. Det er spændende, men det gør os også usikre og kræver energi. Det er på samme måde udfordrende og sårbart for små børn, når de rykker fra vuggestue eller dagpleje til børnehave eller fra børnehaven ind i skolelivet.

Fri for Mobberi arbejder med at styrke børns sociale trivsel fra de er nul til ni år – og kan derfor også bruges til at hjælpe børn nænsomt gennem de første, store overgange i deres liv – og det vil vi gerne fortælle jer noget mere om.

Bamseven giver tryghed

Forberedelse og genkendelighed er vigtigt for, at børn får mod på alt det nye og hurtigt falder til.

Jo mere I kan løfte sløret for alt det, som børn (og deres forældre) bruger meget energi på at tænke over: ”hvor er toilettet?”, “hvor skal min jakke hænge?” og “hvordan finder mit barn fra A til B?

Des mere energi kan de bruge på det allervigtigste: At få kammerater og blive en del af fællesskabet det nye sted.

En anden måde at sikre genkendelighed på er at sørge for, at nogle kendte elementer flytter med børnene, og der ved vi af erfaring, at Fri for Mobberis Bamseven ofte spiller en central rolle.

Bamseven er tænkt som en omsorgsfuld hjælper, der minder børnene om Fri for Mobberis fire værdier; tolerance, respekt, omsorg og mod. Men Bamseven er også alle børns helt egen ven, og mange børn knytter sig helt fra vuggestuealderen tæt til den lille, lilla bamse, som derfor også bliver en tryg ven at følges med på rejsen fra dagpleje eller vuggestue til børnehaven og videre i skole.

Lettere at afkode sociale spilleregler

Fri for Mobberis værdier, massage, børnemøder og aktiviteter bidrager på samme måde til genkendelighed: Det er trygt for børnene at møde aktiviteter, de før har deltaget i, og når de oplever at have styr på de centrale, sociale spilleregler, som fx hvordan man er en god kammerat, hvad man skal gøre, når nogen driller, og hvornår det er drilleri for sjov – og for alvor.

Vi hører ofte børnehaveklasselærere sige, at de tydeligt kan mærke, om de nye børn har arbejdet med Fri for Mobberi eller ej – både i børnenes opførsel og evne til at sætte ord på, hvordan de har det og oplever ting i fællesskabet.

Styrken ved et kommunalt fokus

Fri for Mobberi bliver i kommuner, hvor Fri for Mobberis værdier og praksis er udbredt til alle institutioner og skoler, netop anvendt som brobygningsværktøj.

Fri for Mobberi bliver den røde – eller måske lilla – tråd i skiftet til et nyt sted. De møder børn, de ikke kender, men de kender alle Bamseven og kan bruge den, som et fælles grundlag for lege og samtaler. De møder voksne, de ikke kender, men de taler ’samme sprog’, og konfliktløsningen er også genkendelig.

Som denne leder af en indskoling påpeger:

Fri For Mobberi er en måde at konkretisere samarbejdet mellem daginstitutioner og skoler på. Vi ved jo, at børn, der trives godt, lærer bedre, og jeg ser Fri for Mobberi som et værktøj til at styrke overgangen mellem daginstitution og skole.”

(Kilde: Evaluering af Fri for Mobberi, Oxford Research).

Heldigvis er det også stort, sjovt og udviklende at prøve nyt – både vi voksne og børnene vokser af det.

Vi håber, I er blevet inspireret – I finder forslag til aktiviteter herunder.

God fornøjelse med alt det nye!

Artiklen er skrevet af: Signe-Marie Paludan Bøgeskov & Lene Lykkegaard

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.