Tryghed mellem de voksne giver tryghed mellem børnene

, , | | |

10. marts 2022
Hvis rammerne for tryghed er på plads mellem de voksne, skaber det også gode forudsætninger for at skabe trygge og positive fællesskaber mellem børnene. Læs i denne klumme, hvordan I med Fri for Mobberis kerneværdier kan støtte og udvikle hinanden, så det også kommer børnene til gode.

”Man kan ikke hælde fra en tom kande”. Et velkendt citat, der på fin vis forklarer, at vi mennesker selv skal have overskud, for at kunne give noget af os selv. Alle, der arbejder med udvikling af mennesker, skal ofte give ekstra meget af sig selv. Fx omsorg, tryghed eller respekt.

Det kan være krævende, hvis der ikke er overskud, og derfor er det en god idé at være opmærksomme på, hvordan I kan støtte og hjælpe hinanden, så ’kanden fyldes op igen’ i det daglige arbejde med børnene og hinanden.

Når I arbejder med at skabe støtte, udvikling og tryghed i personalegruppen, kaldes det den psykologiske tryghed. En psykologisk tryg arbejdsplads er et sted, hvor I tør sige jeres mening og fejle, uden at frygte hån, ydmygelser eller negative kommentarer.

Fri for Mobberis fire kerneværdier er et godt sted at starte

Fri for Mobberis fire kerneværdier tolerance, respekt, omsorg og mod er genstand for dialog med børnene om, hvordan de fx kan være gode kammerater over for hinanden. Værdierne kan også bruges til at styrke den psykologiske tryghed i jeres institution. Når vores handlinger guides af de fire værdier, styrker vi fællesskabet og øger trygheden. Også mellem de voksne.

Herunder kan du læse, hvordan Fri for Mobberis kerneværdier kan bruges til at skabe psykologisk tryghed, og hvad I skal være opmærksomme på.

 • Tolerance
  I er forskellige og gør ting forskelligt. I en travl hverdag vil det kræve tolerance, hvis der i dagens gøremål opstår små misforståelser eller fejl. En åben dialog om fejl og forventninger kan være nødvendig, men rigtig svært for de fleste. Derfor er det en god idé at finde et fælles sprog, som gør det mindre personligt at tale om de svære temaer. På den måde bliver fejl en vej til læring, og når I er trygge ved hinanden, giver det mod til at eksperimentere og prøve nye ting.
 • Respekt
  Respekt er en måde at være åben og nysgerrig på. Samtidig er det også en accept af hinandens forskelligheder. Når I møder hinanden med respekt, nysgerrighed og åbenhed, skaber I en fordomsfri kultur, hvor det føles mere trygt at sige sin mening, dele oplevelser eller bringe dårlige nyheder.
 • Omsorg
  Sårbarhed kan være svært at vise i travle stunder, men sårbarhed er med til at gøre arbejdspladsen til et trygt sted for alle. At kunne vise sårbarhed kræver også, at I har mod til at vise det. Når I tør at vise jeres sårbarhed, bliver det lettere at tage hånd om hinanden på en omsorgsfuld måde.
 • Mod
  Det kræver ofte mod at bede andre om hjælp, men faktisk også at tilbyde andre hjælp. Så husk at være en god modtager i begge tilfælde. I har alle viden, erfaringer og holdninger, der er værd at bidrage med, og nogle gange er I enige, andre gange knap så enige. Brug derfor åbne spørgsmål, så alle føler, at det er trygt at give sin mening til kende.

Er I interesseret i at vide mere om psykologisk tryghed i personalegruppen? Så kan I se mere i denne video, hvor Amy C. Edmundson giver en kort forklaring på begrebet.

Få også mere inspiration i aktiviteterne herunder, hvor I også kan tilmelde jer det kommende webinar om temaet.

Rigtig god fornøjelse!

Fakta

Psykologisk tryghed handler om at skabe en kultur, hvor medarbejderne føler sig trygge og sikre på, at de ikke bliver ydmyget eller hånet, hvis de udtrykker deres meninger, idéer, bekymringer eller begår fejl. Rammerne for den psykologiske tryghed sættes af ledelsen, men alle – både ledelse og medarbejdere har indflydelse på kulturen. En væsentlig del af kulturen i psykologisk tryghed handler om at give plads til sårbarhed, ydmyghed og feedback blandt medarbejderne, så der skabes en åben og tillidsfuld kultur.

Kilde: Amy C. Edmundson (2020): Den frygtløse organisation

Artiklen er skrevet af: Lene Lykkegaard

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Copy Link

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.