Skab de bedste rammer for trygge børnefællesskaber

Understøt dagtilbud og skoler i arbejdet med Fri for Mobberi, og hjælp dem med at skabe inkluderende børnefællesskaber og forebygge mobning.

Fri for Mobberi giver redskaberne til at skabe trygge børnefællesskaber og forebygge mobning.

Vi ved fra evalueringer, at Fri for Mobberi virker bedst, når alle voksne omkring børnene arbejder kontinuerligt og målrettet med det gode børnefællesskab, og når programmet – og værdierne bag – er blevet en integreret del af hverdagen i institutionen eller skolen.

Derfor vil vi i Fri for Mobberi meget gerne samarbejde med jer om at understøtte det pædagogiske personale i deres arbejde med Fri for Mobberi og trygge børnefællesskaber.

Klæd personalet godt på til opgaven

Fri for Mobberi er udbredt til 60 % af alle danske vuggestuer, 61 % af børnehaverne og 61 % af alle skoler og SFO’ er og derfor vil der med stor sandsynlighed være mange fagpersoner i din kommune, som allerede arbejder med materialerne.

Som forvaltning har I mulighed for at gøre en forskel for arbejdet med Fri for Mobberi.

  1. I kan sikre at alle dagtilbud og skoler arbejder med programmet, ved at lave en aftale med os omkring et særligt implementeringsforløb i jeres kommune.
  2. I kan støtte op om arbejdet med Fri for Mobberi og indtænke programmet i jeres løbende dialog med dagtilbud og skoler.

”Vi pædagogiske konsulenter deltager hver gang, vi holder et Fri for Mobberi-kursus. Vi gør en del ud af selv at være til stede, da der gerne kommer debatter op, som vi med fordel kan knytte sammen med kommunens børne- og ungepolitik, og hvad der ellers rører sig i kommunen”.

Solveig Ryel, pædagogisk konsulent, Fredensborg kommune

Sæt de pædagogiske konsulenter i spil

Traditionelt er det Fri for Mobberi, der har opkvalificeret fagpersoner til at arbejde med programmet, men vi håber i højere grad at forankre dette i forvaltningen.

Vi ønsker at klæde nogle af de fagkonsulenter, som allerede har fast dialog og sparring med de enkelte dagtilbud og skoler, på til at give sparring til arbejdet med Fri for Mobberi og inkluderende børnefællesskaber.

Kontakt projektleder Anne Sofie Juel Hansen på tlf. 29 64 00 30 eller e-mail asja@maryfonden.dk, hvis I er interesseret i at høre mere.

Den gode overgang

Mange kommuner har fokus på at sikre deres børn en god overgang fra daginstitutionen til skolen. Vi ved, at en tryg overgang har betydning for kvaliteten af elevens videre skoleliv.

At arbejde med Fri for Mobberi på tværs af dagtilbud og skoler i kommunen er en fordel, fordi Fri for Mobberi involverer både børn, forældre og fagfolk, gør det konkret og levende at arbejde med trygge børnefællesskaber.

Fordelene ved programmet er flere:

  • Fri for Mobberi giver fagfolk – pædagoger og lærere – et fælles sprog og et fælles udgangspunkt for børns trivsel.
  • Fri for Mobberi lægger op til, at daginstitutioner og skoler taler sammen.
  • Fri for Mobberi sikrer, at børnene bliver mødt af samme terminologi og samme forventninger uanset, hvilken af kommunens børnehaver, skoler eller SFO´er, de træder ind i.

Det giver børn og forældre en tryghed. Børnene starter deres skoleliv med at have styr på centrale, sociale spilleregler, og de møder børn, der bruger samme sprog om det, der fylder allermest for indskolingsbørn: Hvordan man er en god kammerat, hvad man skal gøre, når nogen driller, og hvornår det er drilleri for sjov – og for alvor?

Fri for Mobberi er rigtig godt ift. den gode overgang, som der er så meget fokus på. I Fri for Mobberi er der et fint, konkret redskab og en fælles begrebsverden, der gør det lettere at tale om overgange.

Jesper Kruse Odderskov, projektkoordinator, Esbjerg Kommune

”Fri for Mobberi er et fantastisk overgangsmateriale, når alle arbejder med det – så er det genialt. Det er fantastisk, at børnene bliver mødt af genkendelighed i overgangen.”

Michael Andersen, pædagogisk leder, Gentofte Kommune

Bliv klogere på Fri for Mobberi

Om Fri for Mobberi

Læs mere om programmet.

Evaluering og følgeforskning

Undersøgelser viser, at Fri for Mobberi har en positiv effekt på børns adfærd.

Pædagog krammer Bamseven

Pædagogiske grundlag

Bliv klogere på Fri for Mobberis pædagogiske fokus, teoretiske grundlag og metoder.

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.