Historien bag Fri for Mobberi

Mary Fonden og Red Barnet står i fællesskab bag Fri for Mobberi.

H.K.H. Kronprinsesse Mary tog i 2005 initiativ til Fri for Mobberi efter inspiration fra det australske program Better Buddies.

Børn har ret til at kunne udvikle sig og trives i fællesskabet med andre børn, og formålet var – og er stadig – at styrke de yngste børns relationer og derigennem at forebygge mobning.

Fri for Mobberi er udviklet i et samarbejde mellem Mary Fonden og Red Barnet, og de to organisationer driver og udvikler stadig programmet i fællesskab.

Ole Kirk’s Fond er økonomisk partner i Fri for Mobberi.

Fri for Mobberi er non-profit. Mary Fonden og Red Barnet har ingen fortjeneste af salg af materialer og kurser.

Fri for Mobberi tidslinje

 • 2020

  Aktiviteter og materialer digitaliseres og gøres frit tilgængelige på hjemmesiden.

 • 2019

  Fri for Mobberi-målgruppen udvides til og med 3. klasse.

  2019

 • 2018

  Ny kursusstruktur med mulighed for at skræddersy kurser tilpasset institutionen eller skolens behov.

 • 2017

  Effekten af Fri for Mobberi påvises ved en kvantitativ effektevaluering foretaget af Rambøll.

  2017

 • 2016

  En Fri for Mobberi-kuffert målrettet arbejdet med de mindste i vuggestue og dagpleje (0-3 år) ser dagens lys.

 • 2015

  Kursus for ledere præsenteres, fordi evalueringer peger på, at ledelsen er afgørende for graden af succes med Fri for Mobberi.

  2015

 • 2014

  Et digitalt redskab, Fri for Mobberi Universet, tilpasset skolernes interaktive tavler introduceres.

 • 2013

  Kvalitativ evaluering med fokus på effekt foretaget af analyseinstituttet Oxford Research.

  2013

 • 2012

  Fælles i det fri-hæftet sætter fokus på udendørs og aktive måder at arbejde med værdierne i Fri for Mobberi på.

 • 2011

  Kvalitativ evaluering foretaget af analyseinstituttet Wilke.

  2011

 • 2009

  Et rytmik-program tilføjes Fri for Mobberi til børnehaver.

 • 2008

  Fri for Mobberi Børnestafetten holdes for første gang i København og Aarhus.

  2008

 • 2008

  Fri for Mobberi-skolekufferten udvikles på baggrund af evalueringen for at målrette materialerne yderligere, og venskabsprogrammet Bedre Venner kommer til.

 • 2007

  Pilottesten følges af professor Jan Kampmann og kolleger fra Center i Barndoms- og Ungdoms- og Familieforskning på Roskilde Universitet med henblik på at dokumentere og vurdere indsatsen.

  2007

 • 2007

  Mary Fonden etableres, og Mary Fonden og Red Barnet pilottester den første udgave af Fri for Mobberi-kufferten i børnehaver og skoler i Gentofte, Kolding og Aarhus kommuner.

 • 2006

  En styregruppe nedsættes med henblik på udvikling af en forebyggelsesindsats mod mobning målrettet 4-8-årige børn. H.K.H. Kronprinsessen indgår i styregruppen.

  2006

 • 2005

  Red Barnet modtager Kronprinsparrets Sociale Pris på 250.000 kroner.
  Pengene bliver startskuddet til Red Barnets antimobbearbejde.

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper