Fra børnehave til skole – inspiration til den vigtige overgang

| |

10. februar 2021
Åbn jeres døre for de lokale børnehaver, og brug Fri for Mobberi i arbejdet med at skabe en tryg overgang fra børnehave til skole.

Skoleåret er cyklisk, og – trods corona-forhindringer – vil mange af jer snart begynde at forberede modtagelsen af de nye børn, der skal begynde i SFO i april og maj.

Enhver ny start er svær, men opleves den utryg, kan det lægge kimen til eksklusion, fastlåste hierarkier og mobning i børnefællesskabet. Derfor er det er vigtigt, at I – både i SFO og børnehave – arbejder med at skabe en god og tryg overgang for de nye skolebørn.

Udvid samarbejdet med børnehaverne

Mange skoler og SFO’er åbner dørene, så børnehavernes ’storegrupper’ kan komme på besøg og få et indblik i skolelivet i god tid, inden de skal starte. På samme måde arbejder de fleste børnehaver målrettet med at styrke de sociale kompetencer, der er vigtige, når man skal begå sig i skolen.

I kan styrke arbejdet med tryghed og relationer i overgangen endnu mere ved at arbejde med det samme værdisæt på tværs af skole og børnehave, fx Fri for Mobberis fire grundværdier:

  • Tolerance
  • Respekt
  • Omsorg
  • Mod

Børn, der kender og forstå disse fire værdier, er nemlig godt på vej til at kunne forstå og navigere i skolelivet og fællesskabet med jævnaldrende. Det bliver det tryggere af.

I kan fx lade jer inspirere af fritidsinstitutionen ved Vibenshus Skole i København, som hvert år i november inviterer de lokale børnehaver i skole og gennemfører et målrettet forløb baseret på Fri for Mobberis værdier.

I samarbejde med fritidshjemmet har vi udviklet et helt nyt Fri for Mobberi-forløb. Det introducerer – over en uge og med hjælp fra børnene i 0. klasse – de kommende skolebørn til både skolelivet, og til hvordan man er en god kammerat – med udgangspunkt i Fri for Mobberi.

Et godt fællesskab for alle

I kan også læse mere om erfaringerne med at bruge Fri for Mobberi i et udvidet overgangs-forløb i interviewet med pædagog Majken Holm Simmelsgaard.

“Det er utroligt vigtigt, at børnehavebørnene får så tryg og god start som muligt på livet i fritidshjem og skole. Og noget af de vigtigste, børnene kan have med i bagagen, er tolerance og respekt, så de møder “den nye verden” og fællesskabet åbent og positivt. Samtidig har de også brug for mod og omsorg til at passe på sig selv og kunne sige til og fra i det nye fællesskab,” fortæller hun bl.a. i interviewet.

At være en god kammerat er en særlig god kompetence at gå ind i skolelivet med. Den åbner dørene for gode fællesskaber for alle børn.

God fornøjelse!

Artiklen er skrevet af: Lene Lykkegaard

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.