Styrk børnefællesskabet – udendørs!

, | | |

6. juni 2020
Hent gode råd og inspiration til, hvordan I kommer godt i gang med fællesskabende udendørsaktiviteter.

De fleste børn, der går i vuggestue, dagpleje, børnehave, skole eller fritidstilbud, kommer ud i løbet af dagen. Udelivet bliver tit der, hvor pauserne fra indelivet holdes. Pauser kendetegnet af den frie leg.

Men udelivet kan også noget i sig selv. Det kan fx udgøre rammen for pædagogiske aktiviteter igangsat af jer som fagpersoner.

Vi ved fra undersøgelser af henholdsvis skovbørnehaver og udeskoler (læs fx “Børn har færre konflikter i skoven” og om forskningprojektet TEACHOUT), at udelivet giver gode forudsætninger for at rumme meget forskellige typer børn.

Hvorfor?

Der er typisk mere plads udenfor, og det gør det muligt at have meget forskellige aktiviteter i gang, uden at børnene forstyrrer hinanden.

Den ekstra plads er en fordel for både de stille børn, der gerne vil fordybe sig i en leg, og for de mere udfarende børn, der kan få brændt noget krudt af.

Udendørs – særligt i naturen – er der altid noget at undersøge. Men også ture til en plads i byen, en kirkegård eller længere tids leg i skolegården tilbyder meget at være nysgerrig på.

Gode råd til struktur på udelivet

Ved at lade udelivet være den primære ramme for de pædagogiske aktiviteter, kan I altså opnå andet, end når I mest er inde, men det kræver en struktur, som børnene genkender:

  • Skab en fast samlingsrutine, som I starter med om morgenen, og søger tilbage til, når der er overgange mellem aktiviteter. Stå fx i en rundkreds og hold fast i et reb – gerne afmærket med holde-punkter med passende mellemrum. Det skaber fokus og holder hænderne beskæftiget.
  • Giv børnene en fast gåmakker, når I skal på ture. Lad dem holde i rebet, I bruger til samling, men på en lang række, så du sikrer dig, at der er afstand.
  • Hvis I ofte tager ture, er det en god ide at have en fast base, som børnene kommer til at kende. Brug gerne en stor sten, en bænk, et tæppe eller presenning som base.
  • Giv korte beskeder. Arbejd ud fra 80/20 princippet, der betyder, at du som fagperson maksimalt må tale 20 % af tiden. De 80 % af tiden skal børnene være i fokus.
  • Gør det tydeligt for børnene, hvornår der er voksenstyret aktivitet/undervisning, og hvornår der er pauser med fri leg.
    Hav gerne en høj lyd (fx en klokke), som du bruger, når du giver beskeder, og gør det tydeligt, hvor I samles til fælles beskeder. Husk rebet til samlingen.
  • Husk, at uderummet opfordrer børn til løb og leg, så det skal der gives plads til.
  • MTV: Mæt, Tør, Varm. Det gælder for både børn og voksne. Hvis I ikke er klædt ordentligt på, eller har store nok madpakker med, så kan det blive en dårlig dag i udenfor.

Læs mere i Red Barnets gode råd om udeskole.

Rådene er primært henvendt til arbejdet med de ældste børnehavebørn og skolebørnene. Hvis du arbejder med mindre børn, vil der nok være færre længere ture og færre voksenstyrede aktiviteter i spil.

Fokus på fællesskabet i det fri

I Fri for Mobberi finder du en masse udendørs aktiviteter, der alle er knyttet op på at have det sjovt sammen udenfor. I finder aktiviteterne i aktivitetshæftet Fælles i det fri, der indeholder 20 aktiviteter centreret omkring de sociale, pædagogiske og psykologiske aspekter af at bruge uderummet.

Aktiviteterne kræver ikke en masse redskaber eller forberedelse, men lægger de op til, at I bruger det, I kan finde i naturen eller på legepladsen. Og så er det særlige ved dem, at de har fokus på fællesskabet og social læring, mens børn og voksne har det sjovt sammen og får fælles oplevelser.

Læs mere i aktivitetshæftet Fælles i det fri. Hæftet er en del af Fri for Mobberi-kufferten til børnehaver og indskoling. Det kan også købes i løssalg.

Udelivet kan foregå alle steder. I behøver ikke at tage i skoven. Det kan også foregå i skolegården, på fodboldbanen, på kirkegårde og på åbne pladser i byen.

Vi håber, I er blevet inspireret – I finder forslag til aktiviteter herunder.

God fornøjelse med udelivet!

Andre gode tip til udelivet i børnehaven og skolen

Der er masser af erfaringer at hente fra både skovbørnehaver og udeskoler, som har arbejdet med udendørs leg og læring i lang tid.

Find fx aktiviteter frit tilgængeligt på

skoveniskolen.dk

udeskolenu.dk

natur-vejleder.dk

Artiklen er skrevet af: Signe-Marie Paludan Bøgeskov & Lene Lykkegaard

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.