Solskinsuge for et barn

0-3 år | 3-6 år | 6-9 år

Hvis et barn har særligt brug for at blive særligt set, hørt og forstået, kan de voksne omkring barnet blive enige om at give ekstra positiv opmærksomhed til barnet i en periode.

Nogle gange kan en relation til et barn være perifer kontakt eller måske ligefrem bære præg af at være en konfliktfyldt relation. I sådanne tilfælde er det vigtigt at sætte ekstra fokus på relationsarbejdet, og aktiviteten her handler om at kaste særligt lys på barnet i en periode.

Derfor hedder aktiviteten ”Solskinsuge for et barn”.

Sådan gør I

 1. På et personalemøde finder I ud, hvilket barn der har brug for særlig opmærksomhed i en periode.
 2. Aftal periodens længde og en dato for, hvornår indsatsen evalueres. Det giver ofte mening at afsætte flere solskinsuger fra begyndelsen.
 3. Lav en fælles brainstorm på, hvad der kan være godt at lægge mærke til hos barnet, og beslut hvordan I vil give barnet ekstra opmærksomhed og ”solskin” (det er afgørende, at I kan være autentiske i jeres positive opmærksomhed).

Den særlige opmærksomhed kan være:

 • Søg ofte øjenkontakt og hils på barnet, hver gang du møder det, fx i pauser, til og fra skole/børnehave osv.
 • Tag kontakt til barnet, find noget, som barnet interesserer sig for og tal sammen om det.
 • Bemærk særlige ting ved barnet, og brug identitetsmarkører, der viser, at du har set netop dem og noget, der siger noget om dem. Fx: ”Hej, Jonas. Er det en FC Barcelona-kasket? Er det dit yndlingshold?”
 • Brug humor som pædagogisk redskab. At grine sammen kan skabe fællesskab og samhørighed.
 • Husk de små oplevelser, der har betydning for barnet, og spørg ind til det løbende, fx: ”Hvordan gik det med besøget hos mormor?”
 • Bring barnets styrker og kompetencer i spil. Alle har noget at byde ind med i fællesskabet, og det er den voksnes ansvar at lyse på og fremhæve disse styrker samt overføre dem til andre sammenhænge.
 • Sæt en aktivitet i gang, som du på forhånd ved, at barnet er optaget af, og inviter flere børn med.
 • Fremhæv barnets styrker foran de andre børn ved fx at sige: ”Nu kommer Sofie igen med et godt forslag til en fælles fantasileg.”
 • Vis barnet, at du gerne vil hjælpe. Sig fx: ”Kom, nu hjælper jeg dig i gang.” Så føler barnet ikke, at han/hun står alene med en opgave, der opleves svær, men får en hånd, der skaber tryghed, og får dermed guidning til at komme videre.

Find selv på flere alderssvarende bud.

Lav aktiviteten med

Alle børn kan have gavn af aktiviteten.

Tips

 • Brug Relationsskemaet til at få et overblik over, hvilke børn, der trænger til en solskinsuge.
 • Udvid indsatsen til at omfatte flere børn, der skal være særligt i fokus.
 • Gentag indsatsen, så alle børn prøver at opleve en solskinsuge.
 • Grib hver dag barnet på ”fersk gerning” i at gøre noget godt – og lad det vide, at du har set det!
 • Inddrag også forældrene, sådan at barnet oplever ”solskin” hele vejen rundt!
 • Prøv også at give kolleger eller forældre en solskinsuge.

Pædagogisk formål

Brug aktiviteten til at understøtte det enkelte barns personlige udvikling. For at gøre det bedst muligt er det vigtigt at sætte fokus på det professionelle ressourcesyn og søge nye fortællinger om børn, som vi muligvis har en udfordret relation til. Alle børn har brug for at mærke, at de er værdifulde og vigtige i fællesskabet!

Husk, at for at vi trives som mennesker, skal vi opleve cirka tre positive følelser for hver negative. Det skyldes, at vi er prædisponerede til at rette fokus på det, der er negativt, så det negative fylder meget mere i vores opmærksomhedsfelt. Derfor må vi hjælpe hinanden i hverdagen med at være opmærksomme på alt det, der gør os godt, og det, der fungerer.

Vær ikke overrasket, hvis både I, andre børn og barnet selv får et mere positivt syn på barnet efter sådan en solskinsuge.

 

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.