Relationstrappen

0-3 år | 3-6 år | 6-9 år | Gratis aktiviteter | Gratis materialer | Med kolleger

Med relationstrappen arbejder I med jeres relationskompetence i hverdagens handlinger.

Denne aktivitet har fokus på, hvordan relationskompetence kan se ud i hverdagens handlinger.

Relationstrappen består af en række forskellige trin på vejen til at have en tæt og stærk relation til et barn/en børnegruppe.

Arbejdet med relationstrappen hænger sammen med det børnesyn, I har – det vil sige, hvordan man giver plads til og respekterer børns følelser, holdninger og meninger.

Det nederste trin er at se børnene. Det øverste er at respektere børnene. Trappen gør det muligt at se på næste trin – svarende til zonen for nærmeste udvikling.

Børn er selvstændige individer på lige fod med voksne, og børn og unges perspektiver er lige så vigtige som voksnes. Børn og unge har egne meninger, værdier og handlemåder, som bør respekteres af de voksne, der omgiver dem – og af samfundet generelt (uddrag af Red Barnets børnesyn)

Sådan gør I

  1. Print arket med relationstrappen.
  2. Forhold dig til den børnegruppe, du arbejder med, og hvor du er på trappen i din relationer til dem. Er der nogle relationer, hvor er du nederst på trappen og hvad kan du gøre for at komme højere op?
  3. Sæt dig sammen med dine kollegaer, og tal – i et fortroligt rum – om jeres relationer til børnene ud fra trappen.
  4. Skriv de tiltag ned, som I vil foretage for at komme højere op på trappen. Lad jer gerne inspirere af eksemplerne nedenfor.
  5. Afprøv de aftalte tiltag.
  6. Evaluer på, hvordan det er gået efter et stykke tid.
  7. Fortsæt med tiltagene eller find på nye.

Eksempler på hverdagshandlinger ud fra relationstrappen

Se: Du ser barnet på afstand og observerer, hvad det er optaget af.

Møde: Du bevæger dig tættere på og møder barnet, fx ved selv at tage kontakt. Du kan fx sige: ”Hej, hvad laver du?” i et lyst tonefald, der udstråler nysgerrighed overfor, hvad barnet er optaget af. Du kan dermed følge barnet i det, det er optaget af.

Forstå: Her er du nysgerrig efter at prøve at forstå, hvad barnet tænker og mener om det, som det er optaget af. Fx ved at sige: ”Ok, så det handler om…” og/eller ”Betyder det så, at…” Du kan også vælge at undgå spørgsmålene (som voksne ofte stiller mange af) og vise, at du forstår dem ved at gentage/spejle det, de siger. Hvis barnet siger: ”Vi leger, at vi er spøgelser, der skal forskrække de andre”, så siger du: ”Aah, så I er spøgelser, der forskrækker de andre”.

Acceptere: Du viser barnet, at du accepterer det, barnet siger og/eller er optaget af. Du kan fx sige: ”Det er helt ok, at…” og/eller ”Det kan jeg godt forstå”.

Anerkende: Du anerkender barnet/børnenes måde at se verden på, og det kan ske ved at bekræfte barnet. Bekræftelsen kan være nonverbal ved brug af positive afstemmere, som fx spejling af ansigtsudtryk, nikken, smil, latter, eller ved verbalt ved brug af venlige ord, hvor du fx direkte siger ”Ja, det var sørme godt tænkt. Det er dejligt, at du kommer med sådan nogle gode ideer”. Vær opmærksom på, om anerkendelsen virker troværdig, da den ellers vil miste sin betydning.

Respektere: Du respekterer det enkelte barns grundlæggende behov, tager hensyn og behandler alle ligeværdigt ud fra en grundtanke om, at “jeg er ok, og du er ok”.

Respekten kommer til udtryk i venlige handlinger og adfærd, der signalerer, at du har barnet på sinde og vil dem det bedste. Du kan fx sige: ”Hvor er det rart at være sammen med dig”. Den voksne er nysgerrig på børnenes handlinger og de intentioner, der ligger bag. Også hvis noget er svært: ”Det betyder ikke noget, at det skete, vi hjælper hinanden med at komme godt videre”.

Eksemplerne ovenfor tager primært udgangspunkt i situationer, hvor børnene er i gang med selvvalgte aktiviteter. Trappen kan også bruges i forbindelse med planlagte aktiviteter.

 

 

Pædagogisk formål

Brug aktiviteten til at få fokus på alle børns behov for at opleve at blive set, hørt og forstået og i sidste ende anerkendt og respekteret. Det er vigtige elementer i at støtte børn i en god udvikling.

Ved at arbejde med relationstrappen bliver I bevidste om de forskellige trin på vejen til troværdig anerkendelse og respekt af børnene, således jeres handlinger i hverdagen hviler på de værdier, I står for.

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.