Forældre er mere optaget af fællesskab end faglighed

|

3. august 2017
Det er ikke læsefærdigheder eller lange skoledage, der primært optager forældre til børn, der begynder i 0. klasse. Trivsel og kammeratskab fylder mest på listen over forældrenes bekymringer, og mange efterspørger hjælp til at forebygge og tackle mobning. Det viser en ny undersøgelse fra Mary Fonden og Red Barnet.

Når Emma og William på første skoledag møder op med ny skoletaske, spidsede blyanter og store forventninger, er det ikke de lange skoledage og fagligheden, der fylder mest for forældrene. De går mere op i, om børnene i klassen behandler hinanden godt, og at alle føler sig som en del af klassens fællesskab.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Analyse Danmark for Mary Fonden og Red Barnet blandt 521 forældre til kommende skolebørn.

På spørgsmålet om, hvad der optager forældrene mest i forhold til deres barns skolestart, fylder mobning og børns trivsel mest i forældrenes top fem: Seks ud af 10 er optaget af, om børnene i klassen vil behandle hinanden godt, 43 procent om alle vil føle sig som en del af fællesskabet, og 41 procent er bekymret for, om deres barn vil opleve mobning. Cirka halvdelen synes også, at den faglige læring er vigtig, mens skolens fysiske rammer og længden på skoledagen ligger langt nede på listen over bekymringer.

Trivsel optager forældrene mest, og det kan vi godt forstå. Selvom mobning topper på skolernes mellemtrin, ved vi, at de mønstre og måder at være sammen på, som skaber grobund for mobning, opstår allerede, når børnene er små. Derfor er det vigtigt at sætte tidligt ind, hvis vi for alvor vil mobning til livs, siger Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm.

Forældre vil gerne tage ansvar, men føler sig dårligt klædt på

Undersøgelsen viser samtidig, at forældrene føler, at de har et medansvar for, at mobning ikke opstår, og at de er parate til at gøre meget for at hjælpe med at skabe gode fællesskaber i deres barns klasse. Hele 89 procent svarer således, at de forventer at engagere sig i ’høj’ eller ’nogen grad’ i klassens sociale liv. Ifølge 87 procent er skolen og lærerne dog også ansvarlige for, at der ikke opstår mobning.

Et godt børnefællesskab hjælper alle børn til at trives og er modstandsdygtigt over for mobning. Derfor er det en rigtig god investering – også for det enkelte barn – hvis både forældre, lærere og pædagoger bakker op om børnenes sammenhold og fællesskaber og samtidig støtter børnene i at sige fra, når de er vidner til udelukkelse og drilleri, siger Mary Fondens direktør Helle Østergaard.

Og netop dét efterspørger forældrene hjælp til. Undersøgelsen viser nemlig, at hver femte forælder kun ’i mindre grad’ føler sig klædt på til at tackle mobning, hvis det skulle opstå, og at otte ud af 10 efterlyser viden om og redskaber til, hvordan de kan være med til at forebygge og afhjælpe mobning i deres barns nye klasse.

Hent tallene bag undersøgelse på Mary Fondens hjemmeside.

Artiklen er skrevet af: Birgitte Krogh Therkelsen

Andre nyheder

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.