Indsats til bekæmpelse af mobning i Grønland bliver styrket

|

26. februar 2024
Mobning er desværre fortsat et udbredt problem – også i Grønland. Derfor går Uddannelsesstyrelsen og Socialstyrelsen i Grønland nu sammen med Mary Fonden og Red Barnet om at styrke indsats mod mobning i Grønland. Indsatsen sker gennem antimobbeprogrammet Kammagiitta – Fri for Mobberi.

Mobning er desværre fortsat et udbredt problem – også i Grønland. Derfor vil Uddannelsesstyrelsen og Socialstyrelsen i Grønland styrke forebyggelsen af mobning via programmet Kammagiitta – Fri for Mobberi. Dette gøres i samarbejde med Mary Fonden og Red Barnet, som står bag Fri for Mobberi, og med Ole Kirk’s Fond som finansiel partner.

Mobning har alvorlige konsekvenser for dem, der skubbes ud af fællesskabet, og sætter spor i hele gruppen, hvor mobningen foregår. Det har betydning for børns selvværd og livsglæde, og derfor skal vi gøre mere for at komme det til livs. Vi er derfor glade for at kunne prioritere en styrkelse af det forebyggende arbejde,” udtaler Kaali Olsen, Styrelseschef i Uddannelsesstyrelsen.

Kammagiitta – Fri for Mobberi blev implementeret i Grønland i 2010, og er udbredt i hele landet. Med en større videreudvikling af programmet er det håbet at kunne løfte arbejdet med programmet yderligere og derved styrke forebyggelsen af mobning. Programmet er yderligere indtænkt i den Nationale Strategi mod Mobning i Grønland.

En helt central del af arbejdet med Kammagiitta – Fri for Mobberi har været at skabe relevans og ejerskab i Grønland. Derfor vil udviklingen og udrulningen være drevet af Uddannelsesstyrelsen og Socialstyrelsen i Grønland. Vi er stolte af og glade for, at det er lykkedes at udbrede Kammagiitta – Fri for Mobberi i hele Grønland, og glæder os til at se programmet få et fagligt løft” udtaler Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Fakta om Kammagiitta – Fri for Mobberi

  • Programmet er en grønlandsk versionering af det danske program Fri for Mobberi. Mary Fonden og Red Barnet står bag Fri for Mobberi, der er et landsdækkende antimobbeprogram i Danmark til børn i 0–9-årsalderen. Ole Kirk’s Fond er økonomisk samarbejdspartner i Fri for Mobberi.
  • Programmets overordnede vision er, at alle børn i dagtilbud og indskoling indgår i trygge og mobbefrie børnefællesskaber. Missionen er at klæde fagfolk i dagpleje, vuggestue, børnehave og indskoling på til at arbejde systematisk og målrettet med det trygge børnefællesskab gennem værdierne tryghed, tolerance, respekt, omsorg og mod. Dette samles under en fælles betegnelse ’forskellighed i fællesskab’.
  • En evaluering af programmet fra 2020 viser, at 82% af alle institutioner i Nord-, Syd-, Vest- og til Østgrønland Grønland anvender programmet, og 75% af dem oplever, at det har en positiv effekt på deres arbejde.[1]
  • I 2019 vedtog parlamentet, Inatsisartut, at der skal laves en National Strategi mod Mobning. I denne strategi anbefales det, at forebyggelsesarbejdet på førskoleområdet og yngstetrinnet i skolen anvender og finder inspiration fra antimobbeprogrammet Kammagiitta[2].

 

[1] Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik, Uddannelsesstyrelsen, Evalueringsoversigt af projekt-Kammagiitta 2020

[2] Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik, Uddannelsesstyrelsen, National Strategi mod Mobning 2021

Artiklen er skrevet af: Jana Christensen

Andre nyheder

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.