Redefinering af børn

0-3 år | 3-6 år | 6-9 år | Gratis aktiviteter | Med kolleger

En aktivitet, der hjælper jer til at få et nyt perspektiv på et barn, der har fået en uheldig og fastlåst position i gruppen.

Hvis du og dine kolleger har fundet ud af, at en eller flere af jer har en negativ relation til et eller flere børn, er der brug for, at I prøver at gøre noget anderledes. Det kan fx være fordi, I er blevet opmærksomme på det i arbejdet med Relationsskemaet. 

Den måde, en voksen opfatter eller ”definerer” et barn på, påvirker relationen til barnet. I kan arbejde med en negativ relation til et barn ved at arbejde bevidst med jeres opfattelse af barnet. Metoden kaldes redefinering.

Sådan gør I

  1. Gå sammen i grupper tre-fire personer.
  2. Indled med at minde hinanden om, at børn opfører sig ordentligt, hvis de kan, og at deres handlemuligheder afhænger af, hvordan de mødes af voksne. Mind også hinanden om, at langt de fleste fagpersoner indimellem havner i en blindgyde med et barn, som de er kommet til at få en negativ relation til. Det er vigtigt, at I bruger hinanden til at få vendt situationen. Det kan være sårbart for nogen at deltage i aktiviteten, så husk at gøre det til et trygt rum, inden I går i gang.
  3. Fortæl på skift om en konkret episode om et barn, I har fået en negativ relation til. Det må gerne være det samme barn, men prøv at lade episoderne være forskellige.
  4. Når fortælleren er færdig, opsummerer vedkommende sine tanker om barnet fx ”jeg tror, at han gør det for at provokere”, ”hun prøver at få opmærksomhed” eller ”jeg kan vende ryggen til i to sekunder, før han laver ballade”.
  5. De andre i gruppen lytter uden at dømme, og spørger efterfølgende ind til episoden med spørgsmål som ”okay – hvad kunne det ellers være udtryk for?”, ”hvis man skulle se på episoden med positive briller på, kan man så se nogle positive ressourcer i barnets handlinger?” eller ”kan der være behov, som det barn ikke får opfyldt hos os?” Det er vigtigt at undgå kommentarer som ”det kender jeg godt” eller ”ja, så var jeg også blevet vred.”
  6. Skriv alle barnets positive sider og ressourcer ned.
  7. Aftal helt konkret, hvordan I kan give barnets positive ressourcer mere opmærksomhed.
  8. Aftal helt konkret, hvordan I kan synliggøre barnets positive ressourcer over for de andre børn gennem aktiviteter.

Lav aktiviteten med

Kolleger.

Det skal I bruge

Skriveredskaber – enten computer, tablet eller papir.

Tips

Prøv at lave øvelsen, hvor I drøfter børnenes forældre, hvis der nogen, I har en problematisk relation til.

Pædagogisk formål

Brug aktiviteten til at ændre negative voksen-barn-relationer ved at få hjælp til at få nye perspektiver på børnene. Det styrker børnenes sociale udvikling og kan styrke børn i en udsat position.

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.