Relationsskema

0-3 år | 3-6 år | 6-9 år

Få overblik over alle børns relationer til dig og dine kolleger, og vær på den måde med til at sikre, at ingen børn bliver overset.

Alle børn har brug for gode voksenrelationer, og det er dit og dine kollegers opgave at skabe et godt grundlag for relationerne.

Når det går stærkt i hverdagen, kan det være svært at have overblik over alle de enkelte børns relationer til de voksne. Der kan fx være et barn, du ikke selv har den bedste relation til, hvor kemien gør, at I går fejl af hinanden? Måske har barnet en bedre relation til en af dine kolleger?

Det kan være svært at se, så det er en god idé at skabe et struktureret overblik med relationsskemaet fra Dansk Center For Undervisningsmiljø. Relationsskemaet er et ark, hvor I hver især skal vurdere, hvor tæt en relation I har til de børn, I arbejder med.

Når I samler skemaet, kan I se, hvilke børn, der har mange tætte relationer, og hvilke der kun har få eller slet ingen tætte relationer til de voksne.

Sådan gør I

Sådan gør du: 

 1. Print relationsskema fra DCUM. Alle voksne, der er tilknyttet børnegruppen, udfylder det individuelle relationsskema.
 2. Tænk på din børnegruppe, og sæt børnenes navne ind i den første kolonne i skemaet.
 3. Sæt kryds i den kolonne, som passer bedst på den relation, du har til barnet.
 4. Vurdér din relation til barnets forældre, og sæt kryds i den forældrekontakt-kolonne, som passer bedst.
 5. Når I hver især har udfyldt jeres individuelle relationsskema, samler I alle informationerne i opsamlingsskemaet. Sæt jeres initialer i felterne, hvor I før satte krydser.
 6. Tal om resultaterne på et opsamlingsmøde. Børn med ingen eller meget få initialer i de første tre kolonner er i risikozonen for at mistrives.
 7. Sæt konkrete mål for, hvordan I vil skabe en tættere og gensidig relation til barnet/børnene, der befinder sig i risikozonen.

Spørgsmål, I kan arbejde med på opsamlingsmødet:

 • Hvordan ser det mon ud fra børnenes perspektiv? Hvordan er det for et barn ikke at have tætte relationer til de voksne?
 • Hvilke konsekvenser kan det få for børnene?
 • Hvordan kan I arbejde med at skabe positive relationer til barnet/børnene?

Lav aktiviteten med

Udfør aktiviteten sammen med dine kolleger.

Det skal I bruge

Tips

 • Aktiviteten kan med fordel suppleres af aktiviteten Redefinering af børn, hvis resultatet har vist, at I har børn i risikogruppen.
 • Supplér også gerne med Sociogram, for at få overblik over børnegruppens indbyrdes relationer. Det kan du bruge til at få overblik over, om der er børn, som står uden for fællesskabet i børnegruppen.
 • Med store børn (de ældste børn i børnehaven) kan du lave relationscirkler, hvor børnene selv vurderer, hvordan deres relationer til de andre børn ser ud – hvilke børn har de en tæt relation til, og hvem har de en mere fjern relation til. Det kan du bruge til at lave sociogrammet, hvis du har svært ved at få overblik over børnenes indbyrdes relationer.

Pædagogisk formål

Brug aktiviteten til at styrke børnenes sociale udvikling ved at sikre, at alle børn har tætte og udviklingsstøttende relationer til en voksen.

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.