Speeddating om værdiernes betydning

0-3 år | 3-6 år | 6-9 år

Brug en sjov metode til hurtigt at få aktiveret alle deltagere i at tænke på værdierne i Fri for Mobberi.

De fire værdier i Fri for Mobberi (tolerance, respekt, omsorg og mod) er kernen i programmet og for arbejdet med at skabe trygge børnefællesskaber. Når I diskuterer jeres egen forståelse af værdierne, kan det give anledning til at reflektere over jeres daglige praksis.

Det kan være svært at tage hul på dialogen om værdier, og her kan en fast form på samtalen være en hjælp.

Sådan gør I

  1. Forklar dine kollegaer, at formålet med øvelsen er, at I hurtigt og uformelt udveksler tanker og ideer om Fri for Mobberis værdier og deres betydning. Det gør I ved at ”interviewe” hinanden i skiftende par i cirka seks-syv minutter ad gangen.
  2. Alle deltagere får hver et kort med to spørgsmål, fx “Hvad betyder tolerance for dig?” og “Hvad betyder respekt for dig?”
  3. Inddel deltagerne i tomandsgrupper. Person A stiller et spørgsmål fra sit kort til person B, som svarer kort. B vælger dernæst på samme måde et spørgsmål til A. Når de er færdige, rækker de en hånd i vejret for at signalere, at de er klar til en ny makker.
  4. I de nye makkerpar gentager I proceduren, og I fortsætter, indtil tiden er gået, eller alle har talt med alle.
  5. Foretag en kort opsamling og spørg fx, hvad der var det mest overraskende, eller hvad deltagerne blev mest inspireret af at høre?
  6. Overvej, om I vil afslutte med at formulere nogle fælles forståelser af værdierne, som I skriver ned, eller om det bare skal være en refleksionsøvelse i forbindelse med andre værdi-øvelser.

Det skal I bruge

  • Spørgsmål til ”Speeddating” om værdierne – printet og klippet ud, så der er én lille seddel til hver deltager.

Tips

  • Efter en runde, hvor I måske har talt om værdierne i forhold til jeres pædagogiske arbejde med børnene, kan I tage en runde, hvor I forholder jer til værdierne som kolleger over for hinanden.
  • I kan også bruge aktiviteten på et forældremøde.

Pædagogisk formål

Brug aktiviteten som led i at formulere jeres fælles pædagogiske grundlag.

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.