Hvad betyder Fri for Mobberis værdier for jer?

0-3 år | 3-6 år | 6-9 år

Aktiviteten hjælper jer til at forholde jer personligt til Fri for Mobberis fire kerneværdier, så I kan sætte egne ord på, hvad de betyder for jer. Det er første skridt til at implementere dem i jeres hverdag.

Fri for Mobberi bygger på de fire kerneværdier tolerance, respekt, omsorg og mod. Værdierne ligger til grund for alle de pædagogiske aktiviteter i programmet. For at aktiviteterne virker forebyggende mod mobning, skal I gøre værdierne til jeres egne. I skal altså finde ud af, hvad I personligt lægger i de fire værdier og sætte jeres egne ord på det. Det skal I gøre sammen for at få en fælles forståelse, så I lettere kan løfte i flok.

Sådan gør I

  1. Print værdiplakaten  ud i A4-størrelse, så I kan få en hver.
  2. Begynd med individuelt at tænke over, hvad I lægger i værdierne.
  3. Nedsæt grupper med 3-4 kolleger i hver. Tal om én værdi ad gangen og diskuter, hvad I forstår ved værdien.
  4. Saml i fællesskab op på jeres samtale og formuler, hvad I som personalegruppe lægger i de fire værdier.
  5. Skriv jeres fælles ord ind på værdiplakaten med tomme felter.
  6. Gør værdierne helt konkrete ved at gennemføre øvelsen Gør værdierne til hverdag.

 

Lav aktiviteten med

Kolleger eller forældre.

Det skal I bruge

  • Printede udgaver af værdiplakaten med Fri for Mobberis tekst
  • Printet udgave af værdiplakaten med tomme felter
  • Skriveredskaber

Tips

Gennemfør også aktiviteten med forældrene på et forældremøde, hvor vinklen er, hvad de som forældre lægger i værdierne, når de skal støtte op om børnenes fællesskab.

 

 

Pædagogisk formål

Brug aktiviteten som led i at formulere jeres fælles pædagogiske grundlag.

 

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.