Send en følelse rundt

3-6 år | 6-9 år | Gratis aktiviteter | Med børn

En fællesskabende aktivitet, hvor børnene træner at aflæse andres følelser.

Vi kommer let til at misforstå andres handlinger, når vi ikke kan afkode, hvilken følelse, der ligger bag. Det kræver træning at kunne aflæse andres følelser, og det er vigtigt, at du bliver ved med at øve det med børnene. Aktiviteten træner deres empati, og de får også lettere ved at mærke egne følelser, så de kan handle konstruktivt på dem

Sådan gør I

  1. Stil jer i en rundkreds.
  2. Vend dig mod barnet til venstre, få øjenkontakt og vis samtidig en følelse med dit ansigt (fx vrede, glæde, afsky, tristhed, overraskelse, frustration) uden at sige noget.
  3. Barnet kopierer dit ansigtsudtryk, og sender det videre til barnet til venstre, og sådan fortsættes det hele vejen rundt.
  4. Når følelsen har været hele vejen rundt i cirklen, og kommer tilbage til dig, spørger du børnene, hvilken følelse, du sendte rundt. Måske svarer de forskellige ting. Måske fortæller de, at frem til barn (x) var det én følelse, men så skiftede det til en anden følelse.
  5. Følg op og mind børnene om, at følelser kan komme forskelligt til udtryk hos mennesker, og at den følelse, de sender af sted nogle gange kan opfattes helt anderledes af den, der modtager ansigtsudtrykket.
  6. Slut aktiviteten af med, at alle – på 1, 2, 3 – nu! – viser en rar følelse med ansigtsudtrykket. Børnene må selv vælge, hvilket udtryk de vil vise.

Lav aktiviteten med

De ældste børn i børnehaven og børn i indskolingen.

Det skal I bruge

Plads til at kunne stå i en rundkreds.

Tips

Efter en eller to runder kan I udvide legen med at sende en kropsholdning rundt, der signalerer en følelse.

Pædagogisk formål

Brug aktiviteten til at minde børnene om, at følelser kan se forskellige ud hos forskellige børn, og at det vi tror, vi giver udtryk for, indimellem bliver opfattet anderledes af andre. Det vil styrke børnenes fællesskab, når de bliver bedre til at aflæse hinandens følelser, og får et sprog til at fortælle om deres følelser.

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.