Isbjerget – gør det usynlige synligt

0-3 år | 3-6 år | 6-9 år | Gratis aktiviteter | Med kolleger

Forhold jer til, om jeres aktiviteter lever op til de fire grundværdier i Fri for Mobberi.

Alle de forskellige aktiviteter, I har i institutionen eller skolen – er ofte meget synlige og kan ses som selvfølgelige.

Men de repræsenterer kun toppen af isbjerget. Aktiviteter er alle drevet af værdier (det, vi vil) samt forskellige krav (det, vi skal).

Aktiviteterne, fx en lejrskole/koloni, venskabsklasser, bedsteforældredag, fejring af første skoledag, er det, som alle kan få øje på. Men de underliggende værdier og krav er ikke altid udtalte og synlige for alle. Det kan betyde, at der kan være store afstande mellem det, vi gør, det, vi vil, og det, vi skal, i hverdagen.

Denne øvelse tager udgangspunkt i det, vi gør, og undersøger, om sammenhængen til det, vi vil, og det, vi skal, er til stede.

Øvelsen er udviklet af Red Barnet.

Sådan gør I

  • Sæt jer sammen i grupper af 3-4 deltagere. 
  • Uddel isbjergmodellen og skema til notering. Forklar kort, at aktiviteter ofte er det synlige, hvor det i dag handler om også at se på de værdier og krav, der kan ligge til grund for disse aktiviteter.     
  • Udvælg nogle aktiviteter, I tænker er med til at skabe fællesskab hos jer. Skriv dem ind i skemaet. Hvad ser vi? 
  • Sæt dem derefter i forbindelse med værdierne, og endelig forholder I jer til, om det er et krav eller ikke. Notér disse i skemaet pr. aktivitet. NB! Det er ikke altid, der hører et krav med til hver enkelt aktivitet. 
  • Forhold jer til, om det kræver ændringer eller nye tiltag, hvis aktiviteten ikke lever op til de fire værdier. 
  • Slut af i plenum med, at grupperne præsenterer deres skemaer og opsummerer hovedpointerne fra deres gruppediskussion. Saml derefter op med en fælles refleksion over, om der er sammenhæng mellem aktiviteter, værdier og krav hos jer, og om at giver anledning til ændringer. 

Eksempel: 

Aktivitet (det, vi gør): Opstiller en venskabsbænk i skolegården. Børn, der savner nogen at lege med i frikvarteret, kan sætte sig der, så andre børn ser dem og inviterer dem ind i legen.  

Krav (det, vi skal): Antimobbestrategi på skolen.  

Værdier (det, vi vil): Omsorg. Alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet på skolen, og børnene skal udvise omsorg for/hjælpe andre børn.  

Det, vi ser: Børnene sætter sig på bænken, men inviteres ikke med i legene. De andre børn ser dem og får medlidenhed, men inviterer dem ikke ind i legen. Resultatet er, at børnene ikke inkluderes, men faktisk ekskluderes. 

Resultat: Vi fjerner venskabsbænken og prøver en anden aktivitet i stedet. 

Det skal I bruge

Print af isbjergmodellen og skema

hent skema her

Tips

Gennemfør aktiviteten på et ledelsesmøde, bestyrelsesmøde, personalemøde, pædagogisk dag eller i enkelte teams. 

Pædagogisk formål

Brug aktiviteten til at forholde jer til de fire grundværdier, så de ikke bare bliver fire flotte ord, men faktisk kommer til at spille en aktiv rolle i jeres pædagogiske arbejde med børnene.  

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.