Gæt og grimasser – digitalt

6-9 år | Gratis aktiviteter | Med børn

En fællesskabende leg, hvor børnene træner kropssprog – både at formidle noget gennem kropssproget og aflæse andres kropssprog, også selvom de sidder hver for sig derhjemme.

I små grupper leger børnene gæt og grimasser, hvor de skal gætte de kendte personer eller figurer, de på skift mimer for hinanden.

Sådan gør I

  1. Del børnene op i grupper af tre-fire.
  2. Børnene mødes digitalt.
  3. Børnene starter med at bruge fem min. på hver især at skrive navne på kendte personer eller figurer (fx Dronning Margrethe, Anders And eller Ash fra Pokémon) ned på små stykker papir.
  4. Børnene vælger én, der skal starte, og så har det barn to min. til at mime så mange af personerne eller figurerne på sine papirer som muligt. At mime betyder, at barnet skal efterligne de bevægelser, personen/figuren er kendt for, eller på anden måde bruge kroppen til at give ledetråde til, hvem der kan være tale om. Barnet må ikke tale eller skrive/tegne for at give ledetråde. Barnet må først tage en ny seddel, når personen/figuren er gættet eller de andre har givet op.
  5. Når de to min. er gået, er det et nyt barn, der skal mime, og sådan fortsætter de, til alle har prøvet.

Det skal I bruge

  • En digital platform at mødes på.
  • Papir og blyant
  • Evt. et ur til at tage tid.

Tips

Det er vigtigt, at det er den voksne, der sætter børnene sammen i grupper. Derved kan den voksne sætte børn sammen på måder, der styrker kendskab og relationer til kammerater, som børnene måske ikke kender så godt.

Pædagogisk formål

Aktiviteten styrker børnenes fællesskab og sociale udvikling, ved at de har opmærksomhed på hinanden og griner sammen. Børnene træner desuden deres kropssprog og evne til at aflæse andres kropssprog.

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.