Et kig i Fri for Mobberi-kufferten 0-3 år

Fri for Mobberi-kufferten til dagpleje og vuggestue indeholder materialer til arbejdet med Fri for Mobberi til de 0-3-årige.

Vuggestue- og dagplejebørn lærer gennem samværet med voksne og er endnu for små til bevidst at mobbe andre børn.

Derfor fokuserer vi i denne version af Fri for Mobberi på at klæde pædagogisk personale og dagplejere på til at støtte børn i udviklingen af deres sociale færdigheder, så de får de bedste forudsætninger for at indgå i sociale fællesskaber med hinanden.

Indhold:

Kuffert (plastik)
Passer godt på materialerne og pynter samtidigt på stuen.

Bamseven (1 stk, plys)
Alle børns ven og det centrale symbol på trivsel og fællesskab i Fri for Mobberi.

Små bamsevenner (15 stk, plys)
Børnenes personlige bamseven, som de får med i vuggestue/dagpleje.

Faghæfte (hæftet)
Teorien bag Fri for Mobberi og vejledning i arbejdet med Fri for Mobberi.

Aktivitetshæfte (spiralryg)
Inspirationskatalog med  fællesskabende aktiviteter og lege samt Fri for Mobberi-rytmikken ‘Venner er gode at ha’ med 10 sange og massageprogrammet ‘Den, man rører ved, mobber man ikke’ med massagehistorier og tilvænningsøvelser.

Dilemmakort til fagpersoner (2 sæt)

Kortene beskriver dilemmaer fra fagfolks hverdag og er godt redskab til at diskutere og reflektere over egen praksis.

Dilemmakort til forældre (6 sæt)

Kortene beskriver dilemmaer fra forældres hverdag og er et godt redskab til diskussion blandt forældre af deres rolle i børnegruppens trivsel.

Bog: Min dag i vuggestue (1 stk)
Bogen sætter med 12 rim baseret på genkendelige følelser fokus det lille barns hverdag i vuggestue. Til hvert rim hører et par spørgsmål og ideer til aktiviteter, der fungerer som redskaber til at skabe dialog og fællesskab.

Bog: Den lille bog om stor følelser (1 stk)
Ronja, Pelle og deres forældre skal til fødselsdag hos Sofie. Vi følger familien dagen igennem og oplever alle de store følelser, som opstår i mødet med andre børn og voksne. Bogen er skrevet med henblik på at støtte barnet i den følelsesmæssige udvikling. Hvert opslag præsenterer en ny følelse, og ved hver ny følelse er der forslag til, hvordan du kan tale om og øge barnets forståelse for den pågældende følelse.

Papbog: Mig og mine følelser

I bogen møder man et barn som skal på legeplads. I rejsen rundt på legepladsen, får vi mulighed for at høre om og se alle de følelser, som barnet oplever.  Bogen kan hjælpe de mindste med at tilegne sig et sprog for følelser og derigennem hjælpe dem med at genkende og forstå følelser, først og fremmest hos dem selv, men senere også hos andre.

Plakater
Plakater til børn, forældre og fagfolk. Plakaterne til børn viser situationer fra børnenes hverdag. Til hver historie er knyttet en lille fortælling.

Plakat med forældretip (1 stk)
Fri for Mobberis forældretip i plakatform.

Plakat med Fri for Mobberis værdier (1 stk)
Fri for Mobberis værdier i plakatform.

Plakat: ‘Vi arbejder med Fri for Mobberi’ (1 stk)
Diplom, der viser, at I arbejder med Fri for Mobberi.

Følgebrev Fri for Mobberi (1 stk)
Velkomstbrev med information om, hvor I kan finde yderligere information og bestille flere materialer.

Følgebrev til ledelsen (1 stk)
Informationsbrev til dagtilbudslederen om hans/hendes rolle i Fri for Mobberi.

Forældrebrev (20 stk)
Informationsbrev til forældre om deres rolle i børns sociale liv og de fem forældretips inkl bamsevenmagneter.Bamseven vasker hænder

Vask hænder med Bamseven

Håndvask fylder meget i disse tider, og Fri for Mobberi vil gerne hjælpe jer med at gøre det til en hyggelig stund.

Pædagog krammer Bamseven

Lad de nye børn lære jer at kende, før de starter

Lad nye børn og deres forældre komme på flere besøg, før de starter rigtigt. Det giver en tryghed, der er vigtig for den gode opstart.

De små Bamsevenner

De små Bamsevenner er børnenes personlige bamser og hjælper børnene med at være gode kammerater.

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.