Hvordan ser følelser ud i børnehaven?

3-6 år | Gratis aktiviteter | Med børn

Bag alle handlinger ligger der en følelse. Hjælp børnene til at få øje på egne og andres følelser.

Vi kommer til at misforstå andres handlinger, når vi ikke kan afkode, hvilken følelse, der ligger bag. Det kræver træning at kunne aflæse andres følelser, og det er vigtigt, at du bliver ved med at øve det med børnene. Det træner deres empati, og de får også lettere ved at mærke deres egne følelser, så de kan handle konstruktivt på dem.

Sådan gør I

  1. Udvælg en gruppe på seks-otte børn.
  2. Hent de fire plakater med grundfølelser i Fri for Mobberi-kufferten.
  3. Hæng de fire plakater op i børnehøjde med god plads imellem dem.
  4. Læs forskellige situationer op, og lad børnene gå hen til den plakat, der udtrykker den følelse, de synes, hører til historien. Børnene vælger måske forskellige plakater, og nogle børn stiller sig måske imellem plakaterne.
  5. Tag en kort snak med børnene om, hvor de står. Mind dem om, at vi alle er forskellige, så det, der gør én vred, kan gøre en anden ked af det. Og at man nogle gange er både vred og ked af det.

Lav aktiviteten med

Børnene i børnehaven.

Det skal I bruge

Uddrag fra Fri for Mobberis aktivitetshæfte 3 – 6 år, med beskrivelse af seks situationer.

Hent de seks situationer her

Tips

  • Find selv på flere situationer, som børnene i jeres børnehave kan genkende sig selv i. Find også inspiration i situationerne på samtaletavlerne. Undgå at bruge konkrete situationer med navngivne børn, da det kan aktivere gamle konflikter.
  • Lad børnene vise de forskellige følelser med kroppen, og tal om, hvor ens og forskellige de ser ud, når de udtrykker følelserne.

Pædagogisk formål

Brug aktiviteten til at træne børnenes empati, og til at øve sig i at mærke deres egne følelser og sætte ord på dem. Når I gør det, arbejder I inden for læreplanstemaet ”Alsidig personlig udvikling”. Aktiviteten træner også værdien tolerance, når børnene ser, at de er forskellige, men stadig har en masse til fælles. Det styrker desuden deres fællesskab og den sociale læring.

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.