Definition af mobning

I Fri for Mobberi er vi inspireret af forskningsprojektet Exploring Bullying in Schools - eXbus.Uddybet definerer Fri for Mobberi mobning på følgende...

Mobningens mekanismer - et nyt mobbesyn

Mange forstår mobning ud fra det, de umiddelbart kan se. Nemlig som noget, der foregår mellem en mobber og et offer. Ofte møder man også den holdning...

Hvad er mobning ikke?

Ikke alt, der vækker frustration, vrede og afmagt i børns verden, er mobning.Vi skal som voksne fx skelne tydeligt mellem drillerier, konflikter og...

Børns problem, men de voksnes ansvar

Det allerbedste middel mod mobning og social eksklusion er at støtte børn i tolerante og positive børnefællesskaber.Voksne – både forældre, fagfolk...

Mobning i tal

Der udarbejdes løbende forskellige statistikker omkring mobning i Danmark. I Fri for Mobberi pejler vi efter den store skolebørnsundersøgelse, der...