Fødselsdags- og fest-politik i børnehaven

3-6 år

Hjælp forældrebestyrelsen eller forældrerådet til at udarbejde en lokal fødselsdags- og fest-politik, der ikke ekskluderer børn.

De fleste har hørt et barn sige: ”Så må du ikke komme med til min fødselsdag!” og har set andre børn tage den trussel alvorligt. Alle børn vil gerne inviteres med til fødselsdage, for det er et tydeligt tegn på, at man er ”inden for” i gruppen. At man tilhører fællesskabet.

Børnefødselsdage og andre private fester foregår ofte uden for institutionens rammer, men konsekvenserne af en mangelfuld fødselsdagspolitik kan påvirke gruppedynamikken i børnehaven. Derfor hører formuleringen af en inkluderende fødselsdagspolitik til i institutionen, i rammerne af en forældrebestyrelse eller et forældreråd.

Det er vigtigt, at forældrebestyrelsen eller forældrerådet sætter rammerne for, hvordan børnene inviterer til fødselsdag eller andre fester, så festerne ikke ender med at komme til at ekskludere nogen.

Pointen er at undgå ”popularitetskonkurrencer” i børnegruppen, som ellers nemt bliver afgørende for en evt. invitation.

Sådan gør I

 1. Giv opfordringen til forældrerådet eller forældrebestyrelsen, at de skal udarbejde en fødselsdags- og fest-politik.
 2. Mind dem om, at politikken skal virke inkluderende i børnegruppen, så den bidrager til det gode fællesskab blandt børnene.
 3. Giv dem denne liste over punkter, de kan forholde sig til.
 4. Når politikken er formuleret, skal forældrebestyrelsen/ forældrerådet kommunikere den ud til både fagfolk, børn og forældre i institutionen.

Lav aktiviteten med

Forældre og kolleger.

Det skal I bruge

Liste over punkter, de kan forholde sig til:

 • Træf beslutning om, hvorvidt I overhovedet lægger op til, at børnene inviterer hinanden hjem til fødselsdag eller andre fester privat. Der kan være gode grunde til vælge et alternativ. Hvis børnene bor geografisk spredt, kan I fx lægge op til, at I fejrer alle fødselsdage i institutionen, hvor barnets forældre evt. også kan deltage. Hvis børnene bor i nærheden af børnehaven, kan I lægge op til, at hele stuen kan komme på besøg hjemme hos fødselsdagsbarnet i et par timer i institutionstiden, hvor fagpersonerne er med. Kan evt. differentieres, så tilbuddet først gælder for de børn, der fylder fire år og opefter.
 • Hvilke kategoriseringer af børnene, vil I lave? Hele stuen, mellemgruppen/ældste-gruppen? Det er vigtigt, at kategoriseringen af børnene også giver mening for børnene selv.
 • Hvordan deler familien/barnet invitationer ud? – Åbent eller diskret i garderoben?
 • Hvordan henter familien børnene? – I børnehaven eller ligger fødselsdagen i en weekend?
 • Giver børnene købte gaver/penge eller hjemmelavede gaver?
 • Hvis forældrene ønsker købte gaver, er det så fra børnene individuelt eller én samlet gave fra gruppen? Og er der et fast beløb, man giver gave for?
 • Formuler en klar anbefaling af, at børnene deltager i de fødselsdage, de er inviteret til – uden at der er krav eller forventning om, at de selv holder fødselsdag.
 • Formuler en klar anbefaling af, at ”less is more”. Fødselsdagene må ikke ende som en konkurrence i, hvem der kan lave de vildeste arrangementer, da familier med få økonomiske ressourcer også skal kunne være med.

 

Tips

Husk at bruge argumenterne om, at politikken er sat i verden for at beskytte alle børns ret til at indgå i et fællesskab. Politikken kan kun være vejledende, og det kan være en god idé at orientere forældrebestyrelsen eller forældrerådet om, at der kan være forældre, som ikke ønsker at efterleve politikken, men som vil lade deres barn bestemme, hvem der skal deltage i en fest – også hvis det betyder, at et barn holdes udenfor. Husk, at det ikke fungerer at diskutere, men at indgå i dialog; og at det er vigtigt stadigt at respektere og tale pænt om andre – også selvom de ikke følger henstillingen.

Pædagogisk formål

Brug aktiviteten til at inddrage forældrene i forældrerådet eller forældrebestyrelsen. Politikken står stærkere, når den er formuleret af forældrene selv, og de skal være med i processen for at arbejdet med forebyggelse af mobning kan fungere.

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.