#Tema

Fællesskaber opstår ikke (altid) af sig selv

Hvordan skaber du fællesskaber? Læs i denne klumme om, hvordan du kan bruge leg som en fællesskabende træningsbane for børn.

Mobning er som livets stoledans

De mekanismer, der er på spil i stoledansen, ligner meget de mekanismer, der er på spil i en børnegruppe, hvor børnene bliver utrygge ved, om de har en plads i fællesskabet. I både stoledansen og i en børnegruppe sker det, at børn kommer til at skubbe andre ud, for at de selv kan sikre sig en plads.

Det nye mobbesyn

Selvom mobning ikke forekommer blandt 0-3 årige, kan det alligevel være en god idé at få indblik i mobningens mekanismer. De mekanismer, der er på spil i en stoledans, ligner meget de mekanismer, der er på spil i en børnegruppe, hvor børnene bliver utrygge ved, om de har en plads i fællesskabet. I både stoledansen og i en børnegruppe sker det, at børn kommer til at skubbe andre ud, for at de selv kan sikre sig en plads.

Tænker du trivsel ind i din undervisning?

Trivsel – og arbejdet med at styrke den – er et vigtigt udgangspunkt for et trygt fællesskab i den faglige undervisning. Her i klummen får du inspiration til at tænke trivselsarbejdet ind i undervisningen med tre spritnye Fri for Mobberi-aktiviteter til matematikundervisningen og et forløb til dansk.
Pædagog krammer BamsevenFri for Mobberi

Sådan kan I arbejde med omsorg blandt de yngste

Når I sætter fokus på børnenes omsorg over for hinanden fx i hverdagens rutiner, kan I understøtte og styrke deres indbyrdes relationer og institutionens omsorgskultur.

Plads til alle i legen

Fri leg er vigtig for børns sociale udvikling, men ikke alle har lige god adgang til den. Læs mere om, hvordan du som voksen kan hjælpe alle ind i legen.
Børn og Bamseven i skovenFri for Mobberi

Styrk børnefællesskabet – udendørs!

Hent gode råd og inspiration til, hvordan I kommer godt i gang med fællesskabende udendørsaktiviteter.
Fri for Mobberi

Sådan forebygger du mobning hjemmefra

Fire gode råd til, hvordan du som forælder bakker op om Fri for Mobberi og hjælper dit barn til at bidrage positivt til fællesskabet.
Pædagog krammer BamsevenFri for Mobberi

Lad nye børn lære jer at kende før de starter

Lad nye børn og deres forældre komme på flere besøg, før de starter rigtigt. Det giver en tryghed, der er vigtig for den gode opstart.
Fri for Mobberi

Børnehaven kan give en god start i skolen

Hjælp børnene med at sætte ord på deres forventninger til skolelivet og til at se, hvad de kan bringe med videre fra deres børnehavetid.
To drenge i fælles koncentration om skoleopgaveFri for Mobberi

Giv alle børn en tryg skolestart

Samarbejd med børnehaverne om overgangen fra børnehave til skole – og lad skolens større børn hjælpe med at tage godt imod de nye børn.

Sæt ord på følelserne

Når vi arbejder målrettet med at lære børn om deres og andres følelser, hjælper vi dem til at stoppe i tide, inden de overskrider andres grænser, og med at aflæse, om en kammerat har brug for hjælp.
To drenge i fælles koncentration om skoleopgaveFri for Mobberi

En god start – vejen til gode børnefællesskaber

En god start skaber tryghed og sikrer, at børn hurtigt får en fornemmelse af, at de har en plads i fællesskabet.

Bamseven som overgangsredskab

Fri for Mobberi skaber tryghed og kan være et godt redskab til at hjælpe børn nænsomt gennem de første, store overgange i livet.
Forældre afleverer børn i skole Fri for Mobberi

Forældre er medskabere af børns trivsel

Set med et barns øjne er alle voksne et forbillede, og derfor spiller forældre ikke kun en vigtig rolle for deres eget barn, men for alle børn i fællesskabet. Det skal vi hjælpe dem med at blive opmærksomme på.

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.