Temamøde: Inkluderende fællesskaber i praksis

Materialer til inspiration i arbejdet med at styrke fællesskabet

Tak for din deltagelse i Fri for Mobberi Temamøde. Vi håber, at du har fået en god portion ny viden med hjem og fået inspiration til dit videre arbejde med Fri for Mobberi i jeres institution.

Her på siden kan du finde materiale som uddyber det, du oplevede på temamødet og mulighed for at dele din nye viden med dine kollegaer forud for jeres dialog omkring de refleksionskort, du har fået med hjem.

Inspirerende arbejde med Fri for Mobberi

På temamødet kom vi ind på undersøgelsen Fri for Mobberi i daginstitutioner: En kvalitativ analyse af inspirerende pædagogisk praksis (marts 2024), som er baseret på interviews og deltagerobservationer i 11 daginstitutioner, som arbejder med Fri for Mobberi.

Bag undersøgelsen står Lone Svinth, lektor og ph.d. i pædagogisk psykologi ved DPU på Aarhus Universitet. Hun forsker blandt andet i små børns medbestemmelse og fællesskaber. Se eller gense hende fortælle om nogle af de vigtigste erfaringer i videoen her.

Podcast om Fri for Mobberi i det daglige

I denne podcast er Lone Svinth i studiet sammen med Sidsel Holst Jensen, daglig leder og Caroline Juul, pædagog i Ådalen, hvor de giver et spændende indblik i deres arbejde med Fri for Mobberi i hverdagen.

Forhåbentlig kan deres erfaringer og snak give jer inspiration, vække genkendelse eller give nye perspektiver på arbejdet med Fri for Mobberi.

Fordyb dig i undersøgelsen

Undersøgelsen har især fokus på positive erfaringer i forhold til børns trivsel, deltagelse og fællesskaber – ikke mindst for børn i udsatte positioner. Stort set alle institutioner i undersøgelsen ligger derfor i områder, hvor der er en stor andel af familier med få socioøkonomiske ressourcer.

I rapporten er der eksempler på, hvordan pædagogisk personale oplever, at deres arbejde med Fri for Mobberi styrker børnenes relationer og øger deres forståelse og tolerance over for hinanden i børnefællesskabet. Fx bruges Bamseven som en central figur i børns leg, og når de trøster hinanden.

Download og læs undersøgelsen her

I pixiudgaven kan du læse hovedpointer og citater med inspirerende eksempler på, hvordan Fri for Mobberi folder sig ud i de 11 institutioner.

Læs og download pixiudgaven af undersøgelsen her

Læs og download hele undersøgelsen her

Print refleksionskort her

Vil du dele refleksionskortene fra temamødet med flere kollegaer kan du downloade dem her.

Download og print refleksionskort

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.