Støt børns relationer – også i en coronatid

|

30. september 2020
Børn har brug kammerater og positive fællesskaber – også selvom en pandemi gør det lidt mere besværligt. Læs Fri for Mobberis råd til, hvor I støtter børns relationer under corona.

Corona er blusset op, og vi skal igen passe ekstra godt på børnenes og hinandens sundhed – og det gælder ikke kun den fysiske. Børn har brug for relationer og masser af leg for at trives, og derfor skal vi have et særligt øje for, at alle børn har nogen at lege med i en tid, hvor  muligheden for at lege på kryds og tværs er udfordret.

Her er Fri for Mobberis råd til, hvor I støtter børns relationer i en coronatid:

1. Vær opmærksom på, om alle børn har legekammerater

Dan et overblik over alle børnenes legerelationer, så du bliver opmærksom på, hvilke børn der kan blive overset, hvis børnene får begrænset deres kontaktflader.

Benyt evt. aktiviteten Venskabsskema, og brug det, du finder ud af, når du sammensætter grupper i pædagogiske eller faglige aktiviteter.

Du kan også opfordre til legeaftaler mellem bestemte børn ved at inddrage forældrene i dine pædagogiske overvejelser.

2. Bevar et højt informationsniveau over for forældrene

Fortæl forældrene, hvordan I overholder retningslinjerne fra myndighederne, og – mindst lige så vigtigt – invitér forældrene ind i jeres pædagogiske “maskinrum”, og fortæl dem, hvilke overvejelser I gør jer om børnenes fællesskab og trivsel i disse anderledes tider.

3. Hold (så vidt muligt) fast i legegrupper

Hold fast i – eller tag initiativ til – legegrupper. Det sikrer, at der er legekammerater til alle – også i fritiden, hvor nogle måske ellers ville være blevet valgt fra.

Legegruppen kan fx mødes en gang om måneden, og det går på skift, hvem der står for at afholde den. Overvej, hvilke børn kunne have glæde af at blive sat sammen, så børnene både får lov at være sammen med en yndlingslegekammerat, men også sættes sammen med børn, de ikke selv opsøger.

Husk at orientere forældrene om de pædagogiske overvejelser bag at etablere legegrupper, så de bakker op om dem.

4. Anbefal udendørs eller digitale aktiviteter

Nogle forældre har gode grunde til ikke at invitere legegruppen hjem, og under corona kan der være flere, der har det sådan.

Anbefal konkrete aktiviteter, som legegrupperne fx kan lave udendørs, eller læg op til at ”mødes” digitalt den dag, det er deres tur til at stå for legegruppen. Spejlleg eller Kuglepen i kop kan fx begge gennemføres udenfor.

5. Tag ansvar – og del det med forældrene

Overholdelsen af retningslinjer – og evt. fravigelser fra samme – skal være noget, du som fagperson tager ansvar for – i samarbejde med børnenes forældre. Det er vigtigt, at børnene ikke oplever, at de har ansvar for at holde afstand til kammerater. Det skaber utryghed og evt. eksklusion blandt børnene.

6. Lyt til børnene

Mens der kommer flere eller nye retningslinjer fra myndighedernes side, kan det ikke undgås, at børnene spekulerer over, hvad der kommer til at ske med dem. Måske tænker de på, om de bliver sendt hjem fra børnehave eller skole igen. Vær opmærksom på, at det for nogle børn kan være noget, de er bekymrede over, mens det for andre børn kan være noget, de håber på, så gå nysgerrigt til værks, når du taler med børnene.

Artiklen er skrevet af: Lene Lykkegaard

Andre nyheder

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.