Spørgsmål og svar

Her kan du få svar på de spørgsmål, vi ikke nåede igennem på webinaret: Fra børnehave til skole – et overgangsforløb med de fire værdier.

Læs også interview med Majken Holm Simmelsgaard om erfaringer med forløbet.

Samarbejde med skolen

Deltager børnehaveklasselederen også i overgangsarbejdet?

Ja, de deltager og er med. En af dem (vi har tre på skolen) deltager i planlægningsmødet, og de deltager alle tre på skift i løbet af projektugen. Tirsdag kommer 0.x med deres børnehaveklasseleder, onsdag 0.u med deres og torsdag 0.v med deres. Derudover hjælper alle involverede fagfolk med til at gøre klar til ferniseringen ugen efter.

Har I efterfølgende en oplevelse af, at skolen følger op på projektet, når børnene er startet i skolen?

Vi ved, at børnehaveklasselederne bruger materiale fra Fri for Mobberis digitale platform, Fri for Mobberi Universet, og på den mådearbejder med værdierne og Fri for Mobberi i det hele taget.

Under indkøringsforløbet på fritidshjemmet i maj og juni måned arbejder vi også meget med Fri for Mobberi og værdierne. En af de aktiviteter, vi laver her, går ud på, at vi sammen med hver klasse skriver en Fri for Mobberi-klassesang, som vi giver børnehaveklasselederen i gave på en stor planche, som han/hun kan hænge op i klassen og synge med børnene året igennem.

Derudover er vi fra fritidshjemmets side også tilknyttet de nye 0.klasser i skolen fra skolestart og hele året igennem. Dvs. at en pædagog fra fritidshjemmet har flere timer sammen med børnehaveklasselederen i 0.klasserne om ugen og dermed også kan være med til at videreføre den røde tråd fra projektet i skoleregi. Desuden har pædagogerne fra fritidshjemmet faget ”social udvikling” (det der før blev kaldt “lektiecafé”) med 0.klasserne 2 timer om ugen. Her bruger vi meget af tiden på Fri for Mobberi.

Praktisk

Hvordan gør I mht. personale og lokaler på skolen?

Vi bruger fritidshjemmets lokaler til selve projektugen og skolens forhal til ferniseringen. Her er der mere plads til at fremvise kunstværkerne.

Mht. personale, så varetager fem personaler fra fritidshjemmet workshops’ne. Derudover har vi en ekstra medarbejder, som kan træde til, hvis en skulle blive syg. Han/hun har desuden til opgave at tage billeder af børnene undervejs i processen, printe dem ud og give dem til børnehaveklasselederne ugen efter, så 0.klasserne kan lave plancher med billederne til brug ved ferniseringen.

Derudover hjælper alle børnehaveklasselederne og pædagogerne fra børnehaverne med at støtte op om de forskellige workshops under projektugen.

Hvor mange børn har I i grupperne?

Vi har otte til 10 blandede børnehavebørn i hver gruppe til hver workshop. Og når 0.klasserne er på besøg, har vi fire til fem med oveni. Så i alt 12-15 børn tre af ugens dage. Vi har valgt kun at have 0.klasse børn med tirsdag-torsdag, da vi ønsker, at børnehavebørnene får en rolig start og afslutning på ugen.

Har du yderligere spørgsmål eller kommentarer?

Så send dem til kontakt@friformobberi.dk

Forløb: Fra børnehave til skole

Hent overgangsforløbet Fra Børnehave til skole.

Fri for Mobberi forløb - overgang

Tema: Fra børnehave til skole

Læs hele temaet Fra børnehave til skole – og hent inspiration til den vigtige overgang.

Læs interview med Majken Holm Simmelgaard

“Noget af det vigtigste, børnene kan have med i bagagen, er tolerance og respekt.”

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.