“Noget af det vigtigste, børnene kan have med i bagagen, er tolerance og respekt”

|

2. februar 2021
Fritidshjemmet ved Vibenshus Skole forbereder hvert år områdets børnehavebørn på skolelivet med hjælp fra Fri for Mobberi.

Fri for Mobberis nye overgangsforløb Fra børnehave til skole – et overgangsforløb med de fire værdier (hent forløbet her) er inspireret af et en uge langt forløb udviklet af Fritidshjemmet ved Vibenshus Skole.

Vi har interviewet pædagog Majken Holm Simmelsgaard fra Vibenshus, om hvad børn og voksne får ud af forløbet:

Hvad får 0. klasserne ud af at få børnehavebørnene på besøg en uge?

“Det er en kærkommen pause fra alt det nye i skolelivet at komme tilbage i fritten, hvor de føler sig trygge og på hjemmebane. Her var de selv de nye for ikke ret lang tid siden, og nu oplever de, at de faktisk er vokset og ikke længere er der, hvor børnehavebørnene er.

De går fra at være de nye og “små” i skoleregi til i Fri for Mobberi-ugen at være “de store”, som vi voksne ser som både hjælpere i de kreative workshops med børnehavebørnene og som eksperterne, hvad angår det at starte i skole. Selvtilliden får et boost.

Forløbet giver dem også fornyet interesse i og energi omkring selv at finde på Fri for Mobberi-aktiviteter i fritidshjemstiden. Fx har vi børn, der har lavet deres eget Fri for Mobberi-spil og andre der på eget initiativ har lavet små rollespils-lege, hvor værdierne indgår og spiller vigtige roller.”

Hvad får børnehavebørnene ud af det?

“Fri for Mobberi-ugen på fritidshjemmet viser børnehavebørnene, hvordan et fritidshjem og en skole kan se ud. De lærer nye voksne at kende og laver nogle hyggelige og sjove ting sammen, som bliver til flotte små kunstværker, der bliver vist frem for deres forældre ved en fernisering, og som de er meget stolte over. De møder også 0.klasse-børn, som fortæller dem konkrete historier om, hvordan det er at gå på fritidshjem og i skole.

Vi oplever, at ugen bidrager til, at de får skuldrene lidt ned, og at frygt for alt det nye kan blive vendt til positiv spænding.

Når vi efterfølgende evaluerer projektet med de voksne fra børnehaverne, fortæller de bl.a. om børn, der før projektugen ikke var ængstelige og kede af det ved tanken om at skulle begynde i skole, men som i løbet af ugen vender på en tallerken og begynder at glæde sig til skolestart.

De voksne fra børnehaverne fortæller også, at børnene bagefter hjemme i børnehaven bearbejder oplevelserne fra ugen på alle mulige kreative måder, fx ved at lege at de er frugterne (som repræsenterer de fire værdier) eller genopføre frugt-teatret for de mindre børn.”

Noget af de vigtigste, børnene kan have med i bagagen, er tolerance og respekt, så de møder “den nye verden” og fællesskabet åbent og positivt.

Hvordan samarbejder I med børnehaverne?

“Vi har bl.a. gode faglige dialoger med børnehaverne om de udfordringer, der måtte være blandt børnehavebørnene. Vi sparrer fx om, hvordan vi i løbet af projektugen og de efterfølgende i børnehaven kan arbejde videre med barnet frem mod en god overgang fra børnehaven til fritidshjemmet.

Et godt eksempel på samarbejde handler om en børnehavepige, der ikke turde sige noget, når flere var samlet. Før forløbet var vi i dialog med børnehaven om udfordringen, og vi aftalte, at den voksne fra SFO’en undervejs i ugen skulle være ekstra opmærksom på, om pigen fik mod til at række hånden op, når vi have dialog om, hvad der lige var sket i teatre.

De første tre dage sad hun tæt op ad en voksen fra børnehaven og sagde ikke noget. Men med opmuntring og støtte fra den voksne ved hendes side tog hun mod til sig og rakte en finger i vejret. Fordi vi havde et fælles fokus på pigen fra starten, kunne vi sammen hjælpe hende inde i snakken.

Det var en stor succesoplevelse for hende, og i de efterfølgende dage åbnede hun sig endnu mere op. Både hendes børnehave og forældrene oplevede, det var et stort fremskridt for hende.”

Hvad vil I gerne give børnene?

“Det er utroligt vigtigt, at børnehavebørnene får så tryg og god start som muligt på livet i fritidshjem og skole. Og noget af de vigtigste, børnene kan have med i bagagen, er tolerance og respekt, så de møder “den nye verden” og fællesskabet åbent og positivt. Samtidig har de også brug for mod og omsorg til at passe på sig selv og kunne sige til og fra i det nye fællesskab.

Det er en svær kunst, som vi alle øver os i hele livet, men vi mener, at vi kan gøre en positiv forskel for børnenes trivsel, når vi sår et lille frø i deres sind og gør de fire værdier til redskaber, der er nærværende og brugbare i denne store overgangsperiode.”

Hvordan arbejder i med Fri for Mobberis værdier i forløbet?

“Vi ser de fire værdier – tolerance, omsorg, mod og respekt – som rugbrødet i Fri for Mobberi. Pålægget ovenpå brødet er alle de mange forskellige både sjove og lærerige aktiviteter, vi laver, for at få selve brødet, der er det grundlæggende brændstof, til at glide bedre ned og smage godt og varieret.

I samme metafor er Bamseven tallerkenen, som smørrebrødet serveres på – den trygge, stabile platform. Selvfølgelig har Bamseven og alle aktiviteter en værdi i sig selv, men på fritidshjemmet er værdierne og forståelserne af deres betydning i praksis (rugbrødet) udgangspunktet for de fleste både snakke og aktiviteter med børnene. Selve det, vi gerne vil have skal fylde i maven på børnene i længst tid.”

Fakta

  • Overgangsforløbet Fra børnehave til skole – et overgangsforløb med de fire værdier er inspireret af et forløb udviklet af Fritidshjemmet ved Vibenshus Skole efter ide af fritidshjemmets leder Thomas Springer.
  • Fritidshjemmets pædagoger har de seneste syv år i november gennemført forløbet i samarbejde med områdets børnehaver, og næsten 1.000 børn fra børnehave og 0. klasse har gennem tiden været med.
  • I forløbet hjælper 0. klasserne med at introducere områdets børnehaver til skolelivet og Fri for Mobberis værdier. 0.klasserne er på hjemmebane, fordi de selv har arbejdet indgående med værdierne de under hele deres eget indkøringsforløb i SFO i maj og juni.

Artiklen er skrevet af: Lene Lykkegaard & Birgitte Therkelsen

Andre nyheder

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.