Moduler

På Fri for Mobberis modulkursus kan I sammensætte jeres eget kursus. Læs mere om de enkelte moduler.

På Fri for Mobberis modulkursus kan I sammensætte jeres eget kursus og få flere redskaber til og mere viden om, hvordan I udvikler arbejdet med Fri for Mobberi i jeres dagpleje, institution eller skole/SFO.

Der findes syv moduler at vælge imellem

  1. Styrk jeres relationskompetencer
  2. Det gode børnemøde
  3. Guide til opstart og organisering af Fri for Mobberi
  4. Tolerance, respekt, omsorg og mod – sådan arbejder I med Fri for Mobberis værdier
  5. Sæt digital trivsel på dagsordenen
  6. Sådan inddrager I forældrene i trivselsarbejdet
  7. Sæt rammen for det gode børnefællesskab – gruppeledelse og fællesskabelse

Læs mere om de enkelte moduler

1. Styrk jeres relationskompetencer

Bliv bevidst om, hvilken rolle jeres egen relationskompetence spiller for børnenes mulighed for deltagelse i fællesskabet.

På dette modul uddyber vi ph.d. Louise Klinges forskning i relationskompetence, og I går hjem med konkrete værktøjer til, hvordan I kan skrue op for relationskompetencen.

2. Det gode børnemøde

Bliv klogere på, hvordan I skaber et konstruktivt forum med trivsel som omdrejningspunkt. I hører også om børnemødets faldgruber; hvilke utilsigtede konsekvenser børnemøder kan have, og hvad I skal være opmærksomme på i den forbindelse.

På modulet uddyber vi dele af ph.d. Stine Kaplan Jørgensens forskning i mobning og interventioner, og I går hjem med viden om og konkrete værktøjer til at tilrettelægge et godt børnemøde.

3. Guide til opstart og organisering af Fri for Mobberi

Kom godt i gang med Fri for Mobberi i hverdagen eller få genopfrisket, hvordan I bedst organiserer Fri for Mobberi hos netop jer.

Modulet tager udgangspunkt i, hvor langt I er kommet med planlægning og organisering af Fri for Mobberi, hvilke barrierer I oplever i arbejdet, og I går hjem med konkret hjælp til, hvordan I implementerer programmet.

4. Tolerance, respekt, omsorg og mod – sådan arbejder I med Fri for Mobberis værdier

Når vi er bevidste om vores værdier eller arbejder bevidst ud fra værdier, kan de blive stærke ledetråde i vores liv og arbejde.

På modulet får I inspiration til, hvordan I konkret arbejder med de fire værdier i Fri for Mobberi – tolerance, respekt, omsorg og mod – så I hjælper både børn og voksne i retning af et stærkt børnefællesskab og dermed et mobbefrit miljø.

5. Sæt digital trivsel på dagsorden

Danske børn og unge ligger i toppen, når det gælder kontakt med venner via internettet og mobiltelefoner, og derfor skal vi også klæde børn på til at begå sig socialt i den digitale verden.

Modulet tager udgangspunkt i bl.a. ph.d. Stine Liv Jørgensens og norske Elisabeth Stakruds forskning i børn og digitale medier, og der er fokus på, hvordan I arbejder med digital dannelse allerede i en tidlig alder. I går hjem med konkret viden om og redskaber til, hvordan I også digitalt kan arbejde med fællesskabet og Fri for Mobberi.

6. Sådan inddrager I forældrene i trivselsarbejdet

Forældre er en vigtig målgruppe i forhold til at styrke de gode børnefællesskaber og medvirke til at skabe en god og inkluderende kultur.

På dette modul er der fokus på, hvordan I motiverer forældregruppen til at tage del i Fri for Mobberi, og hvilke aktiviteter I konkret kan inddrage dem i.

7. Sæt rammen for det gode børnefællesskab – gruppeledelse og fællesskabelse

Som fagfolk har I ansvaret for børnenes formelle fællesskaber – altså det fællesskab, børnene er en del af i dagtilbuddet eller skolen. Gennem bl.a. tydelighed og klare rammer kan I være med til at skabe den tryghed og værdighed i fællesskabet, der er forudsætningen for et mobbefrit miljø.

På modulet uddybes dele af ph.d. Helle Plauborgs forskning i klasseledelse og cand.pæd. Dina Dot Dalsgaard Andersens tilgang til gruppeledelse, og I får konkret inspiration til, hvordan I arbejder fællesskabende – både i undervisningen i skolen og på legepladsen i dagtilbuddet.

Flere kurser fra Fri for Mobberi

Kursus for ledere

Bliv klogere på, hvordan du som leder bedst implementerer Fri for Mobberi og bakker op om trivselsarbejdet.

Modulkursus: 4 moduler

Sammensæt jeres eget kursus, og få flere redskaber til og mere viden om, hvordan I udvikler jeres arbejde med Fri for Mobberi.

Aktivitetskursus: Rytmik

Få redskaber til at styrke børns sociale erfaringer gennem musik og rytmik. Kurset er for alle.

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.