Aktivitet: Børnene vælger gruppens navn

Træn børne-demokratiet ved at involvere børnene i navngivning af deres nye gruppe.


Aktivitet: Den øde ø

En god og sjov aktivitet til at øve sig i at ”bestemme” over andre børn - og i at lade sig ”bestemme” over.


Aktivitet: Fugle i flok

Når børnene skal flyve i flok som fugle, skal de være opmærksomme på hinanden og have fokus på den, der flyver forrest.


Klumme: Styrk børnefællesskabet – udendørs!

Hjælp børnene med både at finde ro og komme af med noget krudt, og styrk samtidig børnefællesskabet. Alt sammen udendørs.


AKTIVITET 6-9 ÅR: Forældre laver navneskilte sammen

Skab tryghed ved at lade børnene have noget tæt på dem, der minder dem om nogen, de holder af


Aktivitet 6-9 år: Min dag i nulte

Min dag i nulte tager fat på nogle af de ting, mange børn bekymrer sig om i forhold til skolen. Brug bogen som udgangspunkt for en snak med børnene om skolestart.


Aktivitet: Store og små venner i SFO og skole

Inddrag større børn i modtagelsen af de nye børn, og vær på den måde med til at skabe et stærkere skolefællesskab, hvor børnene føler sig forpligtede over for hinanden, og hvor de nye børn føler...

6-9 år: Giv alle børn en tryg skolestart

Samarbejd med børnehaverne om overgangen fra børnehave til skole – og lad skolens større børn hjælpe med at tage godt imod de nye børn. Så er du med til at skabe den tryghed, der er afgørende for...

3-6 år: Børnehaven kan give en god start i skolen

Hjælp børnene med at sætte ord på deres forventninger til skolelivet og til at se, hvad de kan bringe med videre fra deres børnehavetid. Så er du med til at skabe den tryghed, der er afgørende for...

Aktivitet: Hvad tager jeg med mig fra børnehavetiden?

Giv børnene mulighed for at tænke over alt det gode fra deres børnehavetid. De positive tanker kan styrke børnenes selvværd og selvtillid og på den måde bidrage til at skabe tryghed i overgangen...

0-3 år: Lad nye børn snuse til jer, før de skal starte

Lad nye børn og deres forældre komme på flere besøg, før de starter rigtigt. Det giver en tryghed, der er vigtig for den gode opstart.


Aktivitet 3-6 år: Min dag i nulte

Min dag i nulte tager fat på nogle af de ting, mange børn bekymrer sig om i forhold til skolen. Brug bogen som udgangspunkt for en snak med børnene om skolestart.


Aktivitet: Forældrefolder

Klæd nye forældre på til en god dagpleje/vuggestuestart med en god velkomstfolder.


Aktivitet: Navnesang

Med en navnesang bliver børnene opmærksomme på hinanden, og det styrker deres fællesskab.


Aktivitet: Store og små venner i dagpleje eller vuggestue

At skabe en omsorgskultur er vigtigt i dagplejen og vuggestuen, og det er særligt vigtigt, når I skal tage imod nye børn.


Coronavirus/covid-19: Vigtig information

Information om Fri for Mobberi-kurser og Fri for Mobberi Børnestafetten i forbindelse med coronavirus/covid-19


Investér i trygge børnefællesskaber

Køb Fri for Mobberi

Aktivitet: Spejldans

Børnene skiftes til at henholdsvis vise og spejle følelser.


Aktivitet: Følelsesløb

Arbejd med de fire grundlæggende følelser - ked af det, vred, bange og glad - i et simpelt følelsesløb, hvor selv de mindste kan være med.


Aktivitet: Send en følelse rundt

Ansigtsudtryk kan afspejle mange følelser - kan du gætte hvilken? Legen er god til både børn, forældre og fagfolk.


BYT TIL NYT: SPAR 500 KR. OG FÅ MEGET MERE FÆLLESSKAB

Hvis I har en gammel Fri for Mobberi-kuffert (den af pap) stående, har I nu muligheden for at skifte den ud med med den seneste version af Fri for Mobberi-kufferten. I får en stor rabat.


Aktivitet: Buddy-ordning for nye kolleger

Hjælp din nye kollega godt til rette med en buddy-ordning.


Aktivitet: En god start for nye forældre

En god velkomst skaber tryghed - også for forældre. En god ide kan være at involvere de 'gamle forældre' i modtagelsen af nye forældre.


Aktivitet: Byd godt velkommen

Vis nye børn, at I har glædet jer til, at de skulle komme. Brug Fri for Mobberis velkomstskilt, eller design jeres eget.


En god start – vejen til trygge fællesskaber

De succeser, vi oplever i mødet med andre, har stor betydning for udvikling af relationer og for fællesskabet. Derfor skal vi have et særligt øje for begyndelser – og for en god start.


I 'Kufferten' spiller de Fri for Mobberi-Minecraft

Fri for Mobberi står højt på dagsorden i arbejdet med børnenes fællesskab i fritidsinstitutionen Kufferten.  Her lærer børnene bl.a. om tolerance, respekt, omsorg og mod, når de spiller...

Digitale aktiviteter i Fri for Mobberi

Børn skal have hjælp til at færdes på nettet og til at træffe gode valg på egne og fællesskabets vegne. Se oversigten over Fri for Mobberi-aktiviteter, der sætter fokus på det digitale.


Digital aktivitet: Formulér digitale aftaler for billeder og film

Lad børnene være med til at formulere regler for håndtering og deling af billeder og film af klassekammerater.

Overgangsaktivitet: Små og store venner

Fri for Mobberi arbejder med at skabe en positiv kultur blandt børn og voksne med udgangspunkt i værdierne: Tolerance, respekt, omsorg og mod.

Bamseven som overgangsredskab

Fri for Mobberi skaber tryghed og kan være et godt redskab til at hjælpe børn nænsomt gennem de første, store overgange i livet. Læs mere om hvordan.


I Støvring lærer Bamseven eleverne om tolerance, respekt, omsorg og mod

Konkurrencebidrag fra Bavnebakkeskolen i Støvring. Her lærer Bamseven eleverne om tolerance, respekt, omsorg og mod gennem bl.a. skuespil.


Forældre er medskabere af børns trivsel

Set med et barns øjne er alle voksne et forbillede, og derfor spiller forældre ikke kun en vigtig rolle for deres eget barn, men for alle børn i fællesskabet. Det skal vi hjælpe dem med at blive...

Forældre: Plads til alle?

Sociolog Maria Ørskov Akselvoll har forsket i forældresamarbejde set fra forældrenes side. Hendes undersøgelser viser, at samarbejdet ikke altid er af det gode – for alle. Her fortæller hun om...

Nyheder på Fri for Mobberi Universet

Ny e-bog til de ældste og masser af nye samtaletavler og massagehistorier. Læs mere om alt det nye på Fri for Mobberi Universet.


KONKURRENCE - vind et Fri for Mobberi forældreoplæg

Del jeres Fri for Mobberi-arbejde med os, og deltag i konkurrencen om et af Fri for Mobberis nye oplæg til forældre. Værdi: 5.800 kr. ekskl. moms.


Nye kurser i Fri for Mobberi

Fri for Mobberis kursuspakke er blevet revideret. Det betyder større fleksibilitet og nye kurser bl.a. til forældre. Få overblikket her.


Forældre vil gerne tage ansvar for hinandens børn og deres trivsel

Forældre efterlyser vejledning fra pædagoger og lærere om, hvad de kan gøre for at styrke klassens samlede trivsel – også selvom det ikke er deres eget barn, der har det svært. Det viser en ny...

Vi har pakket kufferten med gode nyheder

Fri for Mobberis materiale til børnehaver og indskolinger er blevet opdateret og fornyet – og skolekufferten og Fri for Mobberi Universet tilpasset, så de også retter sig mod 3. klasse.


Børnestafetten: Vi forældre er altafgørende for mobning ikke opstår

11 børn fra 0.U og 0. Y fra Kildevældsskolen i København fulgtes sammen med deres forældre og nogle søskende til Fri for Mobberi Børnestafetten i Fælledparken i København. Fri for Mobberi talte...

Børnestafetten: Det er sjovt at være sammen på neutral grund

12 klassekammerater fra Søndersøskolen i Værløse og deres forældre og søskende tog sammen til Fri for Mobberi Børnestafetten 2018 i Fælledparken i København. Fri for Mobberi talte med Tina Daniel...

Børnestafetten: Løb skaber sammenhold

15 klassekammerater fra 2. klasse på Skolen på Strandboulevarden i København og deres forældre og søskende tog sammen til Fri for Mobberi Børnestafetten 2018 i Fælledparken i København. Fri for...

Børnestafetten: Vi snakker om løbet hele året

Eva Marie på 4 år og Mads på 3 år går i børnehave sammen i Stenløse – og sammen løb de også en kilometer mod mobning til Fri for Mobberi Børnestafetten 2018 i Fælledparken i København. Fri for...

Sådan er du en god rollemodel

I Fri for Mobberi har vi ikke kun fokus på børnenes adfærd, men også de voksnes. Som voksen er du nemlig en vigtig rollemodel for, hvordan man i praksis opfører sig sammen med og over for andre....

Værdier er guides til det gode børnefællesskab

Der ligger værdier bag alt, hvad vi siger og gør i hverdagen. Når I arbejder bevidst med dem, kan de bruges som guides til at forebygge mobning.


Ser du barnet bag adfærden?

Tip til at skabe plads til ALLE børn i børnegruppen - også dem med særlige behov.


KONKURRENCE - vind Fri for Mobberi-kasketter til børnene

Del jeres gode idé om, hvordan I arbejder kreativt med Fri for Mobberis værdier. De tre bedste forslag vinder flotte Fri for Mobberi-præmier.


Lav jeres egen Bamseven-billedbog

I Børnehuset Regnbuen i Køge har pædagog Birgitte Dilling fået en god idé: Små bøger om bamsevennerne, der hjælper de mindste i vuggestuen til at forstå de store følelser. Læs mere, og bliv...

Fri for Mobberi styrker børns empatiske adfærd

Børnehavebørn, der arbejder med antimobbeprogrammet Fri for Mobberi, udviser tydeligere empatisk adfærd end børn, der ikke arbejder med programmet.


Hovedtalere på konferencen 'Mobning anno 2017'

Professor Steen Hildebrandt og mobbeforsker Helle Rabøl Hansen er hovedtalere på Fri for Mobberi-konferencerne.


Temaoplæg på konferencen 'Mobning anno 2017'

Alle deltagere i konferencen 'Mobning anno 2017 - viden & værktøjer' deltager i to faglige oplæg.

Pages