Sådan kendetegnes mobning

Forskningsprojektet eXbus er kilde til den fællesskabsorienterede beskrivelse af mobning, som Fri for Mobberi arbejder ud fra, og som kan...

Mobningens mekanismer - et nyt mobbesyn

Mange forstår mobning ud fra det, de umiddelbart kan se. Nemlig som noget, der foregår mellem en mobber og et offer. Ofte møder man også den holdning...

Hvad er mobning ikke?

Alle i et børnefællesskab er naturligvis ikke ens. Nogle vil være gode til at få ideer og fordele leg, mens andre er mere tilbageholdende i gruppen....

Børns problem, men de voksnes ansvar

Det allerbedste middel mod mobning og social eksklusion er at støtte børn i tolerante og positive børnefællesskaber.Voksne – både forældre, fagfolk...

Mobning i tal

Der udarbejdes løbende forskellige statistikker omkring mobning i Danmark.I Fri for Mobberi pejler vi efter den store skolebørnsundersøgelse, der...