FEM FORÆLDRETIP 0-3 ÅR

Børn spejler sig i voksne - både deres egne forældre og de voksne i vuggestuen eller dagplejen, men også i kammeraternes mor eller far.Som forælder...

SYV FORÆLDRETIP 3-9 år

Børn har brug for gode kammerater for at trives og udvikle sig. Når børn lærer, hvordan de er gode kammerater, forebygger vi samtidig mobning på...

FRI FOR MOBBERI BØRNESTAFETTEN

Fri for Mobberi Børnestafetten er Mary Fonden og Red Barnets årlige børneløb mod mobning, der finder sted i Aarhus og København.Løbet en festlig...

Bamsevens Sang

Fri for Mobberi har sin helt egen signatursang: Bamsevens Sang.Sangen handler om Fri for Mobberis fire værdier - tolerance, respekt, omsorg og mod....