Venskabsskema

0-3 år | 3-6 år | 6-9 år | Gratis aktiviteter | Med kolleger

Arbejd fokuseret med børnenes fællesskab og venskaber, så styrker I børnenes relationer, så ingen står udenfor.

Alle børn har brug for at tilhøre fællesskabet. Det er dit og dine kollegers opgave at støtte op om børnenes relationer – og evt. hjælpe børn ind i fællesskabet.

Når det går stærkt i hverdagen, kan det være svært at have overblik over alle de enkelte børns relationer til hinanden. Der kan fx være et barn, som ser ud til at være en del af en vennegruppe, men som i virkeligheden kun er med i periferien.

Det kan være svært at se, så det er en god idé at skabe et struktureret overblik med venskabsskemaet fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Venskabsskemaet er et ark, hvor både I og børnene selv forholder sig til børnenes indbyrdes relationer. Når skemaet er udfyldt, kan I se, hvilke børn, der har mange tætte relationer, og hvilke der kun har få eller slet ingen tætte relationer til andre børn i gruppen.

Sådan gør I

 1. Aftal, hvem af jer, der gennemfører øvelsen med børnene.
 2. Print venskabsskema fra DCUM. Bemærk, at skemaet er lavet til daginstitutioner, men kan også bruges i indskolingen.
 3. Tænk på børnegruppen, og sæt børnenes navne ind i den første kolonne i skemaet.
 4. Tal med hver enkelt barn om deres venskaber. Husk at snakken skal være fortrolig, og kombiner den gerne med en samtale om andre ting, så børnene ikke oplever at være til en slags eksamen om venskaber – benyt spørgsmålene fra de tre næste kolonner.
 5. På baggrund af snakken, udfyldes de næste tre kolonner med de navne, barnet nævner.
 6. I den mørke kolonne vurderer du barnets venskabsforhold på en skala fra 1-5 (det er uddybet i skemaet).
 7. Tilføj evt. bemærkninger i den sidste kolonne
 8. Hold et opfølgningsmøde, hvor du gennemgår skemaet med dine kolleger.

Spørgsmål, I kan arbejde med på opsamlingsmødet:

 • Er der forskel på jeres vurderinger og børnenes egne perspektiver?
 • Har der været konkrete episoder, der har påvirket børnenes øjebliksbillede?
 • Er der børn iblandt, som ikke nævnes af de andre børn?
 • Hvordan kan I arbejde med børnenes fællesskab?
 • Hvordan kan I støtte op om børnenes venskaber, mens I samtidig hjælper andre børn ind i fællesskabet? Bemærk, at I ikke kan skabe venskaber mellem børn, men I kan hjælpe dem til at blive gode kammerater, og det kan udvikle sig til venskaber, hvis kemien mellem børnene er der.

Det skal I bruge

Tips

Aktiviteten kan med fordel suppleres af aktiviteten Relationsskema, så I får overblik over, om de børn, der står uden for venskaberne har en god relation til de fagvoksne.

Pædagogisk formål

Brug aktiviteten til at styrke børnenes sociale udvikling ved at sikre, at alle børn har tætte og udviklingsstøttende relationer til andre børn.

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Copy Link

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.