Store og små venner i SFO og skole

6-9 år | Gratis aktiviteter | Med børn

Inddrag større børn i modtagelsen af de nye børn, og vær på den måde med til at skabe et stærkere skolefællesskab, hvor børnene føler sig forpligtede over for hinanden, og hvor de nye børn føler sig trygge ved de store.

De nye skolebørn er naturligt optagede af at blive en del af det nære fællesskab i deres nye klasse, men skolefællesskabet på tværs af årgange er også vigtigt for at skabe tryghed blandt børnene.

Det kan I imødekomme, hvis I giver nogle af skolens større børn en rolle i skolestarten.

Sådan gør I

I kan bruge Fri for Mobberis venskabsprogram Bedre Venner, der strukturer et forløb, hvor børn i 4. klasse arrangerer aktiviteter for og med de nye børn på skolen. Programmet ligger i Fri for Mobberi-kufferten eller kan købes her på siden. 

Her er nogle forslag til, hvordan de store børn kan tage godt imod de små:

  • 4. klasserne tager imod de nye børn i skolegården, hvor de giver hånd til børnene og deres forældre og byder velkommen.
  • Pause-venner: En 4. klasse matches med en børnehaveklasse, og de store elever arrangerer lege for og med de små i udvalgte frikvarterer.
  • Læse-makkere: Børn i 2. og 3. klasse kan melde sig som læsemakkere. De matches med børn fra børnehaveklassen, som de læser højt for på udvalgte tidspunkter.

Tips

Få flere ideer til konkrete aktiviteter mellem ældre og yngre elever ved at lytte til Unicef Danmarks podcastserie Klassens Time, som i dette afsnit handler om gruppedynamikker mellem ældre og yngre elever.

Pædagogisk formål

Formålet er, at de yngre elever føler sig velkomne og hurtigt får kendskab til skolen og skolelivet, og at de ældre elever kan opleve sig som betydningsfulde ved at skabe tryghed og være rollemodeller for nye elever i forhold til, hvordan børn omgås hinanden på skolen. Tanken er, at de ældre og yngre elever skal blive gode skolevenner, men ikke nødvendigvis hinandens venner i almindelig forstand.

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.