Send en følelse rundt

3-6 år | 6-9 år | Aktivitet | Med børn | Med forældre | Med kolleger

Kan den sidste i cirklen gætte, hvilken følelse der blev sendt rundt?

I en cirkel sender deltagerne et ansigtsudtryk rundt, der giver udtryk for en følelse.

Sådan gør I

  1. Stil jer i en stor cirkel
  2. Én begynder med at få øjenkontakt med sidepersonen og lave et ansigtsudtryk, der udtrykker en bestemt følelse. Ingen må sige noget.
  3. Sidepersonen vender sig mod sin sideperson til den anden side og sender den samme følelse videre i det samme ansigtsudtryk.
  4. Når I er nået hele vejen rundt i cirklen, spørger I den sidste, hvilken følelse der blev givet udtryk for. Inden, at den første svarer, om det var rigtigt, spørger I deltagerne i cirklen, om der er andre bud –  følelser kan udtrykkes forskelligt og aflæses forskelligt.
  5. Tal med deltagerne om, at det kan være sjovt og interessant at se, at det ansigtsudtryk, han eller hun selv syntes var helt tydeligt, da det blev sendt af sted, kunne tolkes anderledes. At det kan være svært at aflæse, hvad andre føler. Det kan give anledning til misforståelser, og derfor er det en god idé også at huske at træne at sætte ord på følelserne.

Det skal I bruge

Plads til at I kan stå i en cirkel.

Tips

Med de yngste i gruppen kan I evt. læse Den lille bog om store følelser.

Bogen iscenesætter mindre børns forskellige følelser. Hvert opslag præsenterer en ny følelse, og ved hver ny følelse er der forslag til, hvordan man kan tale om og øge barnets forståelse for følelsen.

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Copy Link