Regler for billeder af andre i skolen

6-9 år | Gratis aktiviteter | Med børn

Involver børnene i at formulere en aftale for, hvordan og hvornår de må tage billeder af eller filme andre børn.

Mange børn får deres egen smartphone, når de bliver 8-9 år gamle. Smartphones har et kamera, og sammen kan I formulere regler for, hvordan kameraet må bruges i skoletiden, så børnene kan begynde deres digitale dannelse.

Når børnene selv er med til at formulere reglerne, er det lettere for dem at huske dem, og de tager større ejerskab over dem.

Sådan gør I

  1. Regn med, at du skal bruge flere møder med børnene på at komme i mål med et regelsæt.
  2. På første møde taler I om, hvornår det er rart, at der bliver taget billeder af én, og hvornår det ikke er rart. Tag evt. udgangspunkt i illustrerede situationer som på en Fri for Mobberi samtaletavle eller i en billedbog. Lad børnene give eksempler på situationer, hvor børnene i bogen eller på illustrationen ikke synes, at det var rart, at der blev taget et billede.
  3. Slut første møde af med at tale om, hvem der bestemmer, om et billede/en video er ok. – Er det fotografen eller personen på billedet? Andre?
  4. På næste møde taler I om, hvad I kan gøre, når billedet er taget. Tag igen udgangspunkt i illustrationer, og tal om, hvordan I kan sikre jer, at billedet er okay. Fx ved at spørge personen på billedet, om billedet er ok.
  5. Tal med børnene om, hvorvidt de må vise billedet til andre eller ej. Hvordan sikrer de sig, at det er ok? Fx ved at spørge personen på billedet.
  6. Husk at orientere børnenes forældre om de regler, børnene har stillet op, så de også kan støtte op om dem derhjemme.

Eksempel på en digital aftale:

  • Vi tager ingen billeder på toilettet.
  • Vi tager ikke billeder af nogen, der ikke ønsker det. Så ingen billeder af nogen, der er kede af det eller vrede.
  • Dem, der er med på billederne, skal godkende at billedet gemmes eller deles.

Lav aktiviteten med

Børn i indskolingen

Det skal I bruge

  • Illustrerede situationer, som I kunne få lyst til at fotografere. Fx Fri for Mobberi samtaletavler eller illustrationer i en billedbog.

Tips

Husk, at denne aftale ikke erstatter behovet for forældres samtykke, hvis billederne skal offentliggøres.

Pædagogisk formål

Brug aktiviteten til at give børnene den første del af deres digitale dannelse, så de senere i livet får lettere ved at navigere i billeddelingssituationer. Børneinddragelsen i formuleringen af regler styrker børnenes selvværd og personlige udvikling.

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.