Krammetagfat

3-6 år

En fangeleg, der minder om ståtrold, men i denne leg krammer børnene hinanden for ikke at blive fanget.

Når børnene krammer hinanden, udskilles hormonet oxytocin i deres kroppe. Det styrker børnenes relationer til hinanden, og det træner dem i at give og modtage omsorg fra andre børn.

Sådan gør I

  1. Udpeg to børn til at være fangere.
  2. Giv fangerne en depeche hver, fx den lille Bamseven eller en lille bold.
  3. Fangerne tæller til 10, hvorefter de må fange de andre.
  4. Når et barn er blevet fanget, overtager barnet depechen og fanger-rollen.
  5. Man har helle, hvis man står to sammen og krammer hinanden.
  6. Gør børnene opmærksomme på, at de kan hjælpe hinanden. Hvis én er lige ved at blive fanget, kan de andre prøve at komme til undsætning med et kram.

Lav aktiviteten med

De ældste børn i børnehaven og de yngste i indskolingen.

Det skal I bruge

  • God plads – gå gerne udenfor, hvis det er muligt.
  • Små Bamsevenner eller små bolde, I bruger som depecher til fangerne.

Tips

  • Hvis børnegruppen ikke er meget for at kramme, lader du dem holde hinanden i begge hænder i stedet for.
  • I kan variere legen ved at gøre den til en kædetagfat. Vælg én fanger blandt børnene. Når fangeren fanger et af de andre børn, tager de to hinanden i hånden. Dette gentager sig, hver gang de fanger en ny, så der efterhånden dannes en kæde. Når der er fire børn i kæden, deles den i to – på den måde kommer der flere og flere fangere. Fortsæt, til alle er fanget.

Pædagogisk formål

Dette er en pædagogisk rammesat aktivitet, hvor du gennem leg, bevægelse og kram styrker børnenes sociale fællesskab. Du styrker også deres evne til samarbejde.

Særligt for børnehaven: Leg er en del af det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan, og bevægelse er en del af læreplanstemaet ”Krop, sanser og bevægelse”.

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.