Hvad betyder Fri for Mobberis værdier for forældrene?

0-3 år | 3-6 år | 6-9 år | Gratis aktiviteter | Med forældre | Med kolleger

Aktiviteten hjælper jer til at præsentere forældrene for Fri for Mobberis værdier og få forældrene til at forholde sig personligt til dem. Det er vigtigt for at involvere forældrene i arbejdet med Fri for Mobberi, så de kan støtte op om børnenes fællesskab

Fri for Mobberi bygger på de fire kerneværdier tolerance, respekt, omsorg og mod. Værdierne ligger til grund for alle de pædagogiske aktiviteter i programmet. For at aktiviteterne skal virke forebyggende mod mobning, skal I have forældrene med om bord

Sådan gør I

  1. Print plakaten med de fire værdier ud i A4-størrelse. Én til hver forælder på mødet.
  2. Lad alle starte med at sidde med deres egen plakat og tænke over, hvad de personligt lægger i værdierne.
  3. Nedsæt grupper med 3-4 forældre i hver. Giv dem én værdi ad gangen og lad dem sammen diskutere, hvad de lægger i værdien.
  4. Saml sammen i fællesskab. Overvej, om der er mulighed for at formulere noget fælles på tværs af forældregruppen.
  5. Hvis de ikke er alt for langt fra hinanden, skriver du deres fælles ord ind på værdiplakaten med tomme felter.

Lav aktiviteten med

Kolleger og forældre.

Det skal I bruge

  • Printede udgaver af værdiplakaten med Fri for Mobberis tekst
  • Printet udgave af værdiplakaten med tomme felter
  • Skriveredskaber

Tips

Lav også aktiviteten med dine kolleger – Hvad betyder Fri for Mobberis værdier for jer?

Pædagogisk formål

Brug aktiviteten til at samarbejdet med forældrene som led i jeres fælles pædagogiske grundlag.

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.