Fødselsdags- og fest-politik i skolen

6-9 år | Gratis aktiviteter | Med forældre | Med kolleger

Hjælp skolebestyrelsen eller forældrerådet til at udarbejde en lokal fødselsdags- og fest-politik, der ikke ekskluderer børn.

De fleste har hørt et barn sige: ”Så må du ikke komme med til min fødselsdag!” og har set andre børn tage den trussel alvorligt. Alle børn vil gerne inviteres med til fødselsdage, for det er et tydeligt tegn på, at man er ”inden for” i gruppen. At man tilhører fællesskabet.

Børnefødselsdage og andre private fester foregår ofte uden for skolens rammer, men konsekvenserne af en mangelfuld fødselsdagspolitik kan påvirke gruppedynamikken i klassen. Derfor hører formuleringen af en inkluderende fødselsdagspolitik til i skolen, i rammerne af en skolebestyrelse eller et forældreråd.

Det er vigtigt, at skolebestyrelsen eller forældrerådet sætter rammerne for, hvordan børnene inviterer til deres fødselsdag eller andre fester, så festerne ikke ender med at komme til at ekskludere nogen.

Pointen er at undgå ”popularitetskonkurrencer” i børnegruppen, som ellers nemt bliver afgørende for en evt. invitation.

Sådan gør I

 1. Giv opfordringen til skolebestyrelsen eller forældrerådet, at de skal udarbejde en overordnet fødselsdags- og fest-politik.
 2. Mind dem om, at politikken skal virke inkluderende i børnegruppen, så den bidrager til det gode fællesskab blandt børnene.
 3. Giv dem denne liste over punkter, de kan forholde sig til.
 4. Når politikken er formuleret, skal skolebestyrelsen/skolens ledelse kommunikere den ud til både fagfolk, børn og forældre på skolen/i klassen.

Lav aktiviteten med

Forældre og kolleger.

Det skal I bruge

Liste over punkter, de kan forholde sig til:

 • Hvilke kategoriseringer af børnene, vil I lave? Hvis I ikke inviterer hele klassen, skal I lave kategoriseringer der også giver mening for børnene selv. For eksempel sætte et par legegrupper sammen.
 • Hvordan deler familien/ barnet invitationer ud? – Åbent eller sendes de pr. mail?
 • Hvordan henter familien børnene? – I skolen eller ligger festen i en weekend?
 • Giver børnene købte gaver/penge eller hjemmelavede gaver?
 • Hvis forældrene ønsker købte gaver, er det så fra børnene individuelt eller én samlet gave fra gruppen? Og er der et fast beløb, man giver gave for?
 • Formuler en klar anbefaling af, at børnene deltager i de fødselsdage, de er inviteret til – uden at der er krav eller forventning om, at de selv holder fødselsdag.
 • Læg op til, at fødselsdage kan holdes sammen – fx kvartalsfødselsdage, hvor alle børn født i samme kvartal holder fødselsdag sammen. Så er der flere forældre til at stå for planlægningen, og det åbner måske op for, at alle fra klassen kan inviteres med.
 • Læg op til, at fester gerne må holdes udendørs – det letter måske pladsproblemer for nogen?
 • Formuler en klar anbefaling af, at ”less is more”. Fødselsdagene må ikke ende som en konkurrence i, hvem der kan lave de vildeste arrangementer, da familier med få økonomiske ressourcer også skal kunne være med.

Tips

Husk at bruge argumenterne om, at politikken er sat i verden for at beskytte alle børns ret til at indgå i et fællesskab.

Politikken kan kun være vejledende, og det kan være en god idé at orientere kontaktforældrene om, at der kan være forældre, som ikke ønsker at efterleve politikken, men som vil lade deres barn bestemme, hvem der skal deltage i en fest – også hvis det betyder, at et barn holdes udenfor.

Husk, at det ikke fungerer at diskutere, men at indgå i dialog; og at det er vigtigt stadigt at respektere og tale pænt om andre – også selvom de ikke følger henstillingen.

Pædagogisk formål

Brug aktiviteten til at inddrage forældrene. Politikken står stærkere, når den er formuleret af forældrene selv, og de skal være med på banen for at arbejdet med forebyggelse af mobning kan fungere.

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.