En kort film om mod

6-9 år | Gratis aktiviteter | Med børn

Se filmen om mod sammen med børnene, og få et konkret eksempel på, hvad det vil sige at være en modig klassekammerat.

Fri for Mobberi bygger på de fire kerneværdier tolerance, respekt, omsorg og mod. Når I lader værdierne guide jeres handlinger, bidrager I til at skabe stærke børnefællesskaber.

Filmen om mod er et godt udgangspunkt for en fælles diskussion af værdierne, og hvordan børnene kan hjælpe hinanden.

OBS. Vi anbefaler, at du ser filmen igennem, før du viser den til eleverne, da den for nogle godt kan være lidt voldsom og sætte mange følelser i gang. Det skal du også forberede eleverne på og give dem mulighed for at trække sig, hvis de synes, det bliver for ubehageligt.

Sådan gør I

 1. Sikr dig, at alle børnene kender til de fire værdier. Evt. ved at indlede med aktiviteten Værdiernes betydning.
 2. Sæt filmen Vis mod på. Den ligger på YouTube.
 3. Tal sammen om filmen – hvad lagde børnene mærke til?

Forslag til spørgsmål:

 • Hvad sker der i filmen?
 • Hvordan har drengen det, der står alene?
 • Hvad sker der, da den voksne forlader rummet?
 • Hvad gør drengene, som han bliver placeret imellem?
 • Hvad føler drengen, der står i al lyset?
 • Hvad føler de andre børn?
 • Hvorfor kan det være svært for drengen at sige eller gøre noget i sådan en situation?
 • Hvorfor kan det være svært for de andre børn at sige eller gøre noget i sådan en situation?
 • Hvad får pigen med de røde krøller til at gøre noget?
 • Hvad betyder det for de andre børn, at hun siger stop?
 • Hvad betyder det for de to drenge, der skubbede, at de andre siger stop?
 • Hvad betyder det for drengen, at hun siger stop?
 • Hvad betyder det for de to drenge, der skubbede, at de andre børn ikke vender sig mod dem og skælder dem ud?
 • Hvad betyder det for børnenes fællesskab, at de er modige?

Det skal I bruge

 • Computer med adgang til internettet.
 • En projektor/et smart board.

Tips

 • Vis filmen på et forældremøde som eksempel på, hvad I arbejder med i Fri for Mobberi. Del evt. nogle af de udsagn børnene kom med under aktiviteten, så forældrene ved, hvordan børnene forholdt sig til filmen.
 • Brug filmen som inspiration til at lave jeres egne film eller små teaterstykker.

Pædagogisk formål

Brug aktiviteten til at minde børnene om Fri for Mobberis fire grundværdier og til at hjælpe dem med at sætte ord på, hvilken rolle de kan spille for deres fællesskab og trivsel.

Værdien mod er i fokus og filmen viser, at børnene er afhængige af hinanden for at få et godt fællesskab i gruppen. Det kræver, at de nogle gange må være modige og sige fra, hvis de fx oplever noget ubehageligt, som drengen i filmen.

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.