De to tunger

3-6 år | 6-9 år

Gør det håndgribeligt og meget konkret for børnene, hvordan I taler respektfuldt til og om hinanden.

Når børn taler hårdt til hinanden, tænker de ikke altid over, at det kan gøre andre kede af det. De prøver deres sprog af, og kopierer det, de hører ældre børn eller voksne sige. De kan godt have brug for hjælp til at blive mindet om, at der er ord, som man bliver glad af at høre og ord, som man bliver ked af at høre – eller gør én i dårligt humør.

Sådan gør I

  1. Tegn to tunger på hvert sit store stykke papir.
  2. Spørg børnene, om de kan huske, hvilken værdi i Fri for Mobberi, der siger, at man skal tale pænt til andre? (svaret er ”respekt”).
  3. Placer børnene i en rundkreds, og spørg dem: ”Hvilke ord bliver I kede af at høre?”
  4. Skriv de ord på den ene tunge, som gør børnene kede af det, triste eller vrede. Grunden til, at du skriver det ned er, at I skal kunne vende tilbage til, hvad børnene har sagt.
  5. Spørg derefter børnene: ”Hvilke ord bliver I glade for at høre?”
  6. På den anden tunge skriver I det rare og det, børnene bliver stolte eller glade for at høre.
  7. Hæng de to tunger op. Vend løbende tilbage til tungerne, og husk børnene på tungeordene.
  8. Tal efter et stykke tid med børnene om, hvilken tunge der er blevet brugt mest i børnehaven på det seneste. Er der noget, der kan gøres anderledes fremover?

Lav aktiviteten med

De ældste børn i børnehaven og børn i indskolingen.

Det skal I bruge

  • To store stykker papir.
  • Tuscher.

Pædagogisk formål

Aktiviteten konkretiserer værdien respekt, og styrker børnenes fællesskab. Brug den i fredstid til at opstille gode rammer for børnenes fællesskab, eller når du, børnene eller forældrene synes, at børnenes sprog er blevet for hårdt.

Særligt for børnehaven: I arbejder med læreplanstemaerne kommunikation og sprog, alsidig personlig udvikling og social udvikling her.

Relaterede

Materialer og aktiviteter for forskellige aldersgrupper

Få viden, tips og tricks til arbejdet

med børns trivsel og sociale

udvikling direkte i din indbakke.